Gmina Kobiór – Wójt Gminy – Eugeniusz Lubański

Fundacja Ekon oświadcza, że będzie budowała Eko Wizerunek Gminy Kobiór prowadząc eko-kampanię edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju, odpadów niebezpiecznych i odnawialnych źródeł energii. Wszystkie działania Fundacji na rzecz Gminy będą odbywać się w uzgodnieniu i po pisemnej akceptacji ze strony Gminy.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach – Prezes Zarządu – Kazimierz Poznański

Z uznaniem przyglądałem się dokonaniom firmy Amber Eco sp. z o.o. oraz działaniom Prezesa Michała Gawrońskiego i przekazuję szczególne rekomendacje oraz bardzo pozytywną opinię, popartą dobrymi doświadczeniami ze współpracy z opisywanymi powyżej członkiem naszej Izby.

Urząd Miasta Katowice – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska – Grzegorz Mazurkiewicz

Państwa program przyciągnął uczestników i w znaczącym stopniu podnosił atrakcyjność całego Pikniku.

Bez Państwa zaangażowania nasz Piknik nie byłby tak udany. Dziękujemy za Waszą obecność i życzliwą współpracę.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Dyrektor Gabinetu Marszałka – Zbigniew Faruga

Szanowny Panie Przewodniczący, pragnę poinformować, że II Międzynarodowa Eko-Konferencja EKON 2018, Circular Economy została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Śląskiego – Pana Wojciecha Saługę.

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – Prezes Zarządu – Tadeusz Koczkowski

Z przyjemnością przyłączymy się do Państwa inicjatywy promującej zachowania proekologiczne w społeczeństwie i biznesie. Jesteśmy przekonani, że organizowane przez Państwa przedsięwzięcie będzie miało wpływ na odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Paweł Ciećko

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Eko-Konferencji EKON 2019: CIRCULAR ECONOMY – THE ECONOMY OF THE FUTURE, która odbędzie się w dniach 18-19 Października 2019 r. w Wadowicach.

Miło mi poinformować że przyjmuję zaproszenie.

Doceniając Państwa zaangażowanie i wkład pracy na rzecz ochrony środowiska życzę owocnych debat i sukcesu Konferencji.

Dyrektor Gabinetu Marszałka – Katarzyna Kuczyńska Budka

Szanowny Panie, pragnę poinformować, że “Eko kampania społeczna EKON”, została objęta honorowym patronatem pana Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego.

Jestem przekonana że powyższe przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców gmin oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Polska Izba Gospodarcza “Ekorozwój”

Szanowny Panie Przewodniczący w odpowiedzi na Pańską prośbę związaną z planowaną na miesiąc wrzesień br. Międzynarodową Eko – Konferencją EKON uprzejmie informuję, że Polska Izba Gospodarcza “Ekorozwój” obejmuje patronatem w/w konferencję.

Prezydent miasta Katowice – Marcin Krupa

Troska o nasze środowisko jest troską o nas samych. Jak pisał Cyceron “dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i żyć stosownie do jej praw”. Dlatego z przyjemnością obejmuję honorowym patronatem działania w zakresie eko-kampanii społecznej EKON.

Krzewienie idei ochrony środowiska oraz kształtowanie przez tego typu inicjatywy świadomości mieszkańców zawsze znajduje moje uznanie i poparcie.

Gratulując podjęcia praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska, życzę powodzenia w organizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.