100-lecie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego

20.12.2023

W dniu 15 grudnia Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego obchodziło jubileusz 100-lecia powstania.

Pierwsza część uroczystości odbywała się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Podgórnej 4 w Katowicach, gdzie uroczystość otworzył prezes Zarządu dr inż. Piotr Wojtas oraz wiceprezes Ryszard Świeboda. Pani Senator Joanna Sekuła wręczyła Medal Senatu dla NOT-u. Głos zabrał również wicepremier Janusz Steinhoff, który pogratulował jubileuszu. 

Po pierwszej części uroczystości, Goście przeszli do Sali Sejmu Śląskiego, gdzie zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, terenowych jednostek organizacyjnych NOT, służb mundurowych, szkolnictwa wyższego oraz organizacji pozarządowych.

Gościem Honorowym był prof. Jerzy Buzek, który w swoim przemówieniu pogratulował wieloletniej działalności katowickiego NOT-u, zwrócił uwagę na rolę Stowarzyszenia na kształtowanie gospodarki, ale przede wszystkim podkreślił, iż Śląsk jest najsilniejszym gospodarczo regionem dla całego kraju.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia osobom szczególnie oddanym i zasłużonym dla Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.

Prezes Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Prezes Grupy Amber &Partnerzy Michał Gawroński otrzymał Medal Województwa Śląskiego 100-lecia Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników.

Po części oficjalnej odbył się koncert uczniów katowickiej Szkoły Muzycznej oraz uroczysty  bankiet.