Category Archives: Bez kategorii

Porozumienie o współpracy BTLA LEGAL i Grupy Amber

08.06.2024

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, strategiczne partnerstwa odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu konkurencyjności i długoterminowego sukcesu. Współpraca tego typu umożliwia firmom łączenie posiadanych zasobów, wiedzy i doświadczenia, co w efekcie prowadzi do tworzenia bardziej kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań.

(więcej…)

Tramwaje z misją: edukacja o PSZOK-ach na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

03.07.2024

Fundacja EKON we współpracy z SARPI Veolia rozpoczyna nową kampanię informacyjno – edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska na temat Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach tej inicjatywy od 1 lipca br. w tramwajach kursujących po miastach na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się specjalnie przygotowane plakaty informacyjne.

(więcej…)

Finał centralny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w leśnych ostępach Puszczy Kozienickiej

01.07.2024

W dniach 7-9 czerwca br., w pięknej, scenerii Mazowsza w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. Andrzeja Zalewskiego, odbył się finał centralny XXXIX edycji naszej Olimpiady. Był on objęty patronatami honorowymi: Ministra Klimatu i Środowiska, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Witolda Kossa i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Adama Wasiaka oraz Fundacji EKON. Sponsorami , dzięki którym finał mógł mieć swój niepowtarzalny charakter i aspekt edukacyjny byli GDLP, RDLP w Radomiu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i MEN.

(więcej…)

XVII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

17.06.2024

We współczesnym świecie ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych staje się priorytetem dla instytucji i przedsiębiorstw. XVII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych odbywający się w dniach 3-5 czerwca 2024 roku, był odpowiedzią na te wyzwania, gromadząc ekspertów, naukowców i praktyków, aby wspólnie dyskutować i wypracować skuteczne przeciwdziałania zagrożeniom.

(więcej…)

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

17.06.2024

Problem porzucania odpadów i nieodpowiedniego ich zagospodarowania stał się nie tylko kwestią ekologiczną, ale także wyzwaniem społecznym i biznesowym. Stajemy się świadkami niepokojącej tendencji, która zagraża naszemu otoczeniu i zdrowiu publicznemu, dlatego też, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego spotkali się 27 maja 2024 roku, aby wspólnie obradować w tej sprawie i podjąć działania mające na celu skuteczną interwencję.

(więcej…)

105-lecie istnienia Państwowej Inspekcji Pracy

13.06.2024

Od ponad stulecia Państwowa Inspekcja Pracy jest nieodłączną częścią polskiego konglomeratu instytucji, dbając nieustannie o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Z okazji 105-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy,  24 maja 2024 roku w Muzeum Śląskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona tematom dotyczącym sztucznej inteligencji i odnawialnych źródeł energii, jako zagadnienia rozpatrywane w kontekście perspektyw i zagrożeń w środowisku pracy.

(więcej…)

Amber Eco przeprowadziło stacjonarne szkolenie na temat prawa ochrony środowiska

03.06.2024

Na zaproszenie Sieci Enterprise Europe Network i Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, firma Amber Eco przeprowadziła stacjonarne szkolenie na temat prawa ochrony środowiska i obowiązków przedsiębiorców oraz podstawowych przepisów i praktyk  pod kątem wymagań krajowych i unijnych.

(więcej…)

Spotkanie Business Point: Ubezpieczenia i gwarancje w procesie inwestycji budowlanej

22.05.2024

Grupa Amber zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu Business Point. Tym razem wydarzenie  dedykowane było w szczególności przedstawicielom branży budowlanej i finansowej, gdyż dotyczyło najnowszych trendów i praktyk w zakresie ubezpieczeń budowlanych oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

(więcej…)

Edukacja ekologiczna

16.05.2024

W dobie coraz większej świadomości ekologicznej, inicjatywy edukacyjne związane z ochroną środowiska nabierają szczególnego znaczenia. Jedną z takich inicjatyw jest program edukacji ekologicznej prowadzony regularnie przez Fundację EKON przy współpracy z Sarpi VEOLIA. Jednym z takich przykładów jest edukacja ekologiczna przeprowadzona w przedszkolu w Dąbrowie Górniczej w dniu 17 kwietnia 2024 r. Celem tego typu działań jest nie tylko przekazanie wiedzy na temat ekologii, ale także kształtowanie postaw proekologicznych już od najmłodszych lat.

(więcej…)

Piknik z okazji Dnia Ziemi

10.05.2024

Po raz kolejny mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mieli okazję uczestniczyć w pikniku ekologicznym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy współpracy z Fundacją EKON, Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią oraz Sarpi Veolia. Piknik zorganizowany z okazji Dnia Ziemi stanowił znakomitą okazję do edukacji i zabawy, szczególnie dla najmłodszych.

(więcej…)

Spotkanie Business Point – Sukcesja w firmach rodzinnych

06.05.2024

Ostatnie spotkanie z cyklu Business Point dotyczyło tematyki sukcesji w firmach rodzinnych. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie krótkim wystąpieniem prezesa Grupy Amber, który przedstawił najważniejsze aspekty działalności firmy, dzięki czemu nowi uczestnicy  mogli lepiej poznać istotę i cel spotkań BP.

(więcej…)

Inauguracja otwarcia Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

25.04.2024

W Pałacu w Koszęcinie Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich zainaugurowała swoją działalność. To wydarzenie stanowiło istotny moment  dla środowiska biznesowego regionu, gromadząc przedstawicieli Regionalnej Polityki Gospodarczej, samorządu, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesowego na Śląsku, jednocześnie tworząc wyjątkową atmosferę jedności i współpracy.

(więcej…)

Umowa o współpracy pomiędzy Grupą Amber a Akademią Górnośląską im. W. Korfantego w Katowicach

22.04.2024

Współpraca między sektorem biznesowym a instytucjami naukowymi to kluczowe zagadnienie podejmowane w kontekście współczesnej problematyki gospodarczej.

(więcej…)

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

27.03.2024

W dniach 25 i 26 marca 2024 roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbył się III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych przy współpracy partnerskiej z Grupą Amber. Wydarzenie to było okazją do omówienia kluczowych zagadnień z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego, aby przestrzec i wspierać przedsiębiorców w skutecznym zabezpieczaniu swojej działalności.

(więcej…)

Edukacja ekologiczna Fundacji EKON i SARPI Veolia Dąbrowa Górnicza

22.03.2024

W dniu 20 marca 2024 roku uczniowie szkoły podstawowej w Niegowonicach mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach kampanii ekologicznej prowadzonej z inicjatywy Fundacji EKON przy współpracy z SARPI Veolia. Dzieci z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy wzięły udział w warsztatach ekologicznych edukując się poprzez zabawę.

(więcej…)

Kampania EKON i SARPI Veolia – prawidłowe sortowanie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

22.03.2024

W dzisiejszych czasach problem odpadów niebezpiecznych stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. Dlatego też inicjatywy podejmowane przez Fundację EKON przy współpracy z firmą SARPI Veolia stanowią kluczowy krok w kierunku ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

(więcej…)

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

12.03.2024

W dniach 16  i 27 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyły się dwa ważne posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele Prezydium WRDS spotykają się na regularnych naradach, aby wspólnie prowadzić obrady w kwestiach kluczowych dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu śląskiego.

(więcej…)

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

11.03.2024

W czwartek, 15 lutego 2024 r.  w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy nowej kadencji. To wydarzenie  nie tylko zainaugurowało kolejny etap działalności Rady, ale także stanowiło istotny krok w kierunku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników na terenie województwa śląskiego.

(więcej…)

Katowice – Miasto Przyszłości

01.03.2024

W dniu 23 lutego 2024 r. w Willi Goldsteinów w Katowicach, odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości Katowic. Przedstawiciele biznesu, nauki oraz lokalnych władz zgromadzili się z inicjatywy zorganizowanej przez Business Centre Club oraz Śląską Federację Przedsiębiorców Polskich, aby wspólnie dyskutować nad perspektywami rozwoju miasta Katowice.

(więcej…)

Spotkanie Business Point – Kompetencje kulturowe w biznesie motorem rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych

27.02.2024

W dniu 21 lutego 2024 r. w hotelu Monopol w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Business Point. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli biznesu, samorządów, jednostek centralnych i organizacji pozarządowych, którzy spotkali się, by wspólnie zgłębić temat kompetencji kulturowych w biznesie.

(więcej…)

Witamy w świecie Grupy Amber

12.02.2024

Drodzy Partnerzy, Przyjaciele, Klienci,

Oddajemy w Wasze ręce najnowsze wydanie katalogu informacyjnego naszej Grupy, jednocześnie dziękując, że kolejny raz obdarzyliście zaufaniem nasz zespół i współpracujące z nami firmy oraz instytucje. Mamy nadzieję, że kolejne lata upłyną nam na efektywnej współpracy i zrównoważonym rozwoju. Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

(więcej…)

20-lecie Amber Eco

10.02.2024

Z wielką radością obchodzimy dziś dwudziestolecie naszej firmy, Amber Eco! To dla nas czas refleksji, wdzięczności i podziękowań. Przez ostatnie 20 lat byliśmy zobowiązani do propagowania postaw ekologicznych w biznesie oraz skutecznej ochrony środowiska.

(więcej…)

Oficjalna premiera kalendarza charytatywnego 2024/25 r. na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

25.01.2024

W dniu 19 stycznia 2024 roku w Hotelu Verte Warsaw Autograph Collection w Warszawie odbyła się uroczysta gala charytatywna zorganizowana przez magazyn „Businesswoman & life”, podczas której miała miejsce oficjalna premiera kalendarza 2024/25 r. na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

(więcej…)

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją EKON i SARPI Veolia Dąbrowa Górnicza

19.01.2024

W dniu 18.01.2024 roku w siedzibie SARPI Veolia – Dąbrowa Górnicza odbyło się spotkanie Prezesa Grupy Amber & Partnerzy Michała Gawrońskiego oraz Prezesa SARPI Veolia – Dąbrowa Górnicza – Łukasz Mroza. Zostały wręczone podziękowania za udział i owocną współpracę podczas V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero, której nadrzędnym celem jest omówienie założonych tematów i znalezienie najlepszego rozwiązania w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

(więcej…)

Przypomnienie o obowiązkach sprawozdawczych 2024 r.

11.01.2024

Amber Eco oraz Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK przypominają o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z pośrednim lub bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko naturalne, zobowiązani są do rejestracji w odpowiednich systemach, składania okresowych raportów (sprawozdań) z zakresu swojej działalności oraz uiszczania stosownych opłat środowiskowych.

(więcej…)

Konferencja Akademii Górnośląskiej pt. „ Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

19.12.2023

W dniu 7 grudnia 2023 w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyła się Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”. Firmy rodzinne istnieją na polskim rynku od zawsze i stanowią znaczącą część polskiej gospodarki oraz zdecydowaną większość przedsiębiorstw w ramach sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(więcej…)

Śląski Medal Solidarności Społecznej dla Fundacji EKON

18.12.2023

W czwartek 7 grudnia, w Zabrzańskim Gościńcu odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej oraz Gala Świąteczna Loży Katowickiej Business Centre Club. Uroczystość zgromadziła liczną reprezentację śląskiego biznesu oraz przedstawicieli samorządów, regionalnych instytucji, uczelni i organizacji pozarządowych.

(więcej…)

POROZUMIENIE FUNDACJI EKON I FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

14.12.2023

W dniu 1 grudnia 2023 roku w Katowicach w Hotelu Monopol ***** w trakcie V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero organizowanej przez Fundację EKON przy współpracy Grupy Amber, Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją EKON, a Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. 

(więcej…)

V Międzynarodowa Konferencja EKON eco5.zero

11.12.2023

W dniach 1-2 grudnia 2023 roku w Katowicach w Hotelu Monopol *****, Fundacja EKON przy współpracy z Grupą Amber, Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” zorganizowała V Międzynarodową Konferencję EKON eco5.zero.

(więcej…)

EDUKACJA EKOLOGICZNA MYSŁOWICE

06.12.2023

W dniu 29.11.2023 Fundacja EKON w ramach Kampanii EKON, przy współpracy z Sarpi Dąbrowa Górnicza oraz Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o., zorganizowała po raz kolejny akcję edukacyjną dla dzieci.

Mieliśmy przyjemność przeprowadzić edukację pierwszo i drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach. Była to nasza kolejna wizyta w tej placówce, co nas cieszy i pokazuje, iż młodzież należy cały czas edukować.

(więcej…)

XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa

04.12.2023

W dniu 27 listopada 2023 roku w Katowicach odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa z cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Tematem przewodnim była „Kontrola podatkowa czy kontrola podatnika”. Wydarzenie zorganizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

(więcej…)

Edukacja ekologiczna dla miasta Mysłowice

15.11.2023

W dniu 13.11.2023 Fundacja EKON w ramach Kampanii EKON, przy współpracy z Sarpi Dąbrowa Górnicza oraz Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o., zorganizowała po raz kolejny akcję edukacyjną dla dzieci. Gościliśmy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Mysłowicach.

(więcej…)

Koncert „Serce za serce”,  organizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

31.10.2023

W dniu 27 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się 31. Koncert „Serce za serce”,  organizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Gala organizowana jest z myślą o uhonorowaniu osób, firm i instytucji, które wspierają postęp prac naukowo – badawczych prowadzonych w Instytucie Protez Serca Fundacji oraz są jej szczególnie pomocne i bliskie.

(więcej…)

Spotkanie Partnerów strategicznych Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

13.10.2023

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Partnerami Strategicznymi: Business Center Club i Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach rozpoczęli rozmowy w zakresie analizy bieżącej sytuacji w Regionie i potrzeb polityki gospodarczej po wyborach. Organizacje promują również wspólną kampanię informacyjną pod hasłem #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca.

(więcej…)

X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

10.10.2023

W dniu 27 września br. w Raszynie- Falentach podczas X Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, Grupa Amber zorganizowała debatę pt. „Bezpieczeństwo Ekologiczne Kraju”. Moderatorem debaty był Prezes Zarządu Grupy Amber & Partnerzy, Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Pan Michał Gawroński.

(więcej…)

Postaw z nami na eko – wizerunek

10.08.2023

Od stycznia 2016 roku, Fundacja Ekon, przy współpracy z Amber Eco, Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach, oraz firmą SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o jako Partnerem Strategicznym realizuje projekt eko- kampanii społecznej EKON. Celem kampanii jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

(więcej…)

Gala Wręczenia Śląskich Tytułów Książęcych

05.07.2023

W sobotę 17 czerwca we wnętrzach Muzeum Tyskich Browarów Książęcych w Tychach odbyła się uroczysta gala nadania Śląskich Tytułów Książęcych. Wyróżnienia te, przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Miasto Tychy, mają na celu uhonorowanie i nagrodzenie osób szczególnie ważnych i zasłużonych dla regionu.

(więcej…)

Edukacja ekologiczna dla miasta Mysłowice

03.07.2023

Fundacja Ekon w ramach Kampanii Ekon, przy współpracy z Sarpi Dąbrowa Górnicza oraz Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o. w dniach 14 oraz 20 czerwca zorganizowała kolejną akcję edukacyjną dla dzieci.

(więcej…)

Gala „50 Osobistości Biznesu” na rzecz Fundacji Rak’n’Roll

28.06.2023

W dniu 16.06.2023 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas której Prezes Grupy Amber & Partnerzy, Pan Michał Gawroński został wyróżniony tytułem: „Osobistość Biznesu 2023”. Gala była niezwykłym spotkaniem osobistości ze świata biznesu i show-biznesu, a to co ich łączy to wspólna pasja do pomagania.

(więcej…)

Akademia Golfa dla Przyjaciół Grupy Amber

26.06.2023

W dniu 12 czerwca w urokliwym miejscu Golf Park w Mikołowie, Grupa Amber zorganizowała spotkanie pod nazwą Akademia Golfa dla pracowników i Partnerów. To wyjątkowe spotkanie miało na celu promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, nazywaną często “work-life-balance”.

(więcej…)

Spotkanie Klubu Business Point pt. “NISKIE PODATKI”

05.04.2023

W dniu 05.04.2023 w Hotelu Monopol ***** w Katowicach Grupa Amber oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową i  Krajową Izbą Doradców Podatkowych zorganizowały kolejne spotkanie Klubu Business Point pt. „Niskie podatki”. 

(więcej…)

Porozumienie Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

05.04.2023

W dniu 5 kwietnia 2023 w Katowicach, podczas kolejnego spotkania Business Point, zorganizowanego przez Grupę Amber, Śląską Federację Przedsiębiorców Polskich, Krajową Administrację Skarbową, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich, a Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

(więcej…)

Wyróżnienie dla Prezydenta Miasta Katowice za zasługi na rzecz ochrony środowiska

06.02.2023

W czwartek 2 lutego 2023 w Urzędzie Miasta Katowice, w trakcie posiedzenia Rady Miasta Fundacja EKON uroczyście wręczyła nagrodę Grupy Amber Panu Prezydentowi Katowic dr Marcinowi Krupie, za szczególne zasługi na rzecz ochrony środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym.

(więcej…)

UHONOROWANIE PANA MICHAŁA GAWROŃSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU

01.02.2023

W dniu 1 lutego 2023 w Warszawie, podczas Noworocznego Spotkania Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, Prezes Grupy Amber Pan Michał Gawroński otrzymał z rąk Wiceministra Klimatu i Środowiska Pana Ireneusza Zyska odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu.

(więcej…)

Noworoczne spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego w Bibliotece Śląskiej.

27.01.2023

W dniu 27 stycznia 2023 roku w Bibliotece Śląskiej odbyło się Noworoczne Spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas wydarzenia przypomniano historię Powstań Narodowych Rzeczypospolitej oraz wspomniano Przywódców i bohaterów Powstania Styczniowego. Podczas uroczystości przekazano akty Uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP oraz przyznano statuetki i dyplomy „Serce za serce w walce z koronawirusem”.

(więcej…)

IV Międzynarodowa Konferencja EKON eco4.zero

28.11.2022

W dniach 25-26 listopada 2022 roku w Katowicach w Hotelu Monopol ***** Fundacja EKON przy współpracy z Grupą Amber, Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” zorganizowała IV Międzynarodową Konferencję EKON eco4.zero.

(więcej…)

KONFERENCJA pt.: „MIGRIGHT – O godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”

27.06.2022

W dniu 21.06.2022 w Hotelu Monopol w Katowicach Federacja Przedsiębiorców Polskich i Region Śląski wraz z partnerami: OPZZ, CASE, NHO zorganizowała Konferencję poświęconą tematyce projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”.

(więcej…)

Edukacja ekologiczna dla Przedszkoli

19.05.2022

W dniu 19.05.2022 Fundacja Ekon w ramach Kampanii Ekon zorganizowała kolejną akcję edukacyjną dla dzieci. Tym razem gościliśmy w Przedszkolu nr 11 przy ulicy Krasińskiego 35 w Dąbrowie Górniczej.

(więcej…)

Uroczyste obchody święta Flagi

5.05.2022

W dniu 5 maja w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym – Muzeum odbyła się Gala Święta Flagi Rzeczypospolitej, które przypada na dzień 2 maja każdego roku.

(więcej…)

DĘBOWY MAJ FESTIWAL Z GRUPĄ AMBER

30.04.2022

Po dwóch latach przerwy Fundacja EKON wraz z Sarpi Dąbrowa Górnicza, jako organizatorzy społecznej kampanii edukacyjnej EKON podjęli zadania edukacyjne z zakresu budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza.

(więcej…)

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU PIGE W KATOWICACH

26.04.2022

Wielkie wydarzenie jakim była tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego stało się okazją do zwołania wyjazdowego posiedzenia Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Katowicach w dniu 26 kwietnia br.

(więcej…)

XXVII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej w Katowicach

08.04.2022

W dniu 8 kwietnia 2022 roku reprezentacja Grupy Amber miała zaszczyt gościć w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w której to odbyła się XXVII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

(więcej…)

Gala Konkursu „Sukces na Śląsku”

28.03.2022

W dniu 26 marca 2022 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się 19-ta Gala Konkursu „Sukces na Śląsku” połączona z 30-leciem Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów. W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia przyznane przez Stowarzyszenie dla najlepszych firm i menadżerów województwa śląskiego za szczególne osiągnięcia w 2021 roku. Nagrody wręczone przez wybitnych przedstawicieli naszego regionu:

(więcej…)

Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK przypomina przykładowe obowiązki, jakie należy spełnić

10.03.2022

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z pośrednim lub bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko naturalne, zobowiązani są do rejestracji w odpowiednich systemach, składania okresowych raportów (sprawozdań) z zakresu swojej działalności oraz uiszczania stosownych opłat środowiskowych.

(więcej…)

Polski Ład – nowe rozwiązania dla Przedsiębiorców? – spotkanie konsultacyjne pracodawców Federacji Przedsiębiorców Polskich

26.01.2022

W dniu 26.01.2022 roku w Katowicach Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Grupą Amber  i Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK, zorganizowała kolejne spotkanie konsultacyjne pracodawców Federacji Przedsiębiorców Polskich.

(więcej…)

Świąteczna Wigilia z Federacją Przedsiębiorców Polskich

14.12.2021

W dniu 14.12.2021 Federacja Przedsiębiorców Polskich zorganizowała w swojej siedzibie w Warszawie świąteczne spotkanie. Wśród zaproszonych Gości i Członków FPP nie zabrakło również przedstawicieli Regionalnych Oddziałów Federacji.

(więcej…)

Śląska Rada Bezpieczeństwa Pracy

01.12.2021

W dniu 01.12.2021 Prezes Grupy Amber Pan Michał Gawroński jako Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich, został powołany przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w skład Śląskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy.

(więcej…)

Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy

27.11.2021

Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz ze Związkiem Pracodawców Mentor Biznesu zorganizowały w dniu 29.11.2021 w Poznaniu, kolejne spotkanie na najwyższym szczeblu z urzędnikami polskiej polityki i administracji.

(więcej…)

LIDER EKOLOGII 2020

Bez kategorii

26 października 2021

LIDER EKOLOGII 2020

25.10.2021

Firma „Ekoserwis Marcin Łysiak” została uhonorowana przez Fundację EKON tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020” za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

(więcej…)

LIDER RECYKLINGU 2020

18.10.2021

W dniu 18.10.2021 na ręce Członka Zarządu firmy Brembo Poland Sp. z o.o. Pana Marka Zychla,  Grupa Amber wręczyła zaszczytny tytuł Lidera Recyklingu 2020 IPRO EKOPAK.

(więcej…)