105-lecie istnienia Państwowej Inspekcji Pracy

13.06.2024

Od ponad stulecia Państwowa Inspekcja Pracy jest nieodłączną częścią polskiego konglomeratu instytucji, dbając nieustannie o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Z okazji 105-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy,  24 maja 2024 roku w Muzeum Śląskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona tematom dotyczącym sztucznej inteligencji i odnawialnych źródeł energii, jako zagadnienia rozpatrywane w kontekście perspektyw i zagrożeń w środowisku pracy.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, Piotr Kalbron. W swoim przemówieniu Inspektor zaznaczył, że 105 – lecie Państwowej Inspekcji Pracy jest wyjątkowym momentem, który świadczy o długiej historii i znaczeniu tej instytucji dla polskiego społeczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na rolę województwa śląskiego, będącego jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce. To tutaj, sprawy związane z bezpieczeństwem i warunkami pracy nabierają szczególnego znaczenia. Wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu, rola Państwowej Inspekcji Pracy staje się coraz bardziej istotna w zapewnianiu należytego przestrzegania przepisów i ochrony praw pracowniczych.

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich jako związek pracodawców także odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu warunków pracy i obronie interesów przedsiębiorców na terenie regionu. Skutecznie reprezentuje interesy przedsiębiorców w kontaktach z instytucjami państwowymi, w tym również z Państwową Inspekcją Pracy, co przyczynia się do kreowania bezpiecznych i godziwych warunków zatrudnienia dla pracowników.

Również na wstępie Konferencji, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Małgorzata Jędrzejczyk odczytała  list Głównego Inspektora Pracy, Katarzyny Łażewskiej – Hrycko. Minister podkreśliła zbieg jubileuszu 105 – lecia Państwowej Inspekcji Pracy z 50 – leciem uchwalenia Kodeksu Pracy, co wskazuje na fundamentalne znaczenie instytucji w kontekście regulacji prawnych dotyczących pracy.

Podzielona na dwa panele wykładowe, Konferencja stanowiła nie tylko platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także inspirację do dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wiele dyskusji koncentrowało się na wpływie sztucznej inteligencji i odnawialnych źródeł energii na środowisko pracy, a także na wyzwaniach, jakie niesie za sobą coraz szybszy postęp technologiczny.

105 lat Państwowej Inspekcji Pracy to nie tylko okazja do świętowania, ale również do refleksji nad przeszłością i przyszłością ochrony pracy w Polsce. Każde dziesięciolecie to kolejny krok naprzód oraz kolejna lekcja w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich obywateli. W obliczu szybkich zmian technologicznych i dynamicznego rozwoju przemysłu, rola Państwowej Inspekcji Pracy staje się jeszcze bardziej istotna, jednocześnie wymagając ciągłej adaptacji i innowacji w celu zapewnienia ochrony praw pracowników w nowych realiach społeczno – gospodarczych.