Business Point 5 – Ogólnopolskie spotkanie w Lublinie

11.05.2022

W dniu 11.05.2022 w Grand Hotelu w Lublinie odbyło się spotkanie
Klubu Business Point.

Business Point to cykl spotkań dla przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek centralnych oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, współpracujących z Grupą Amber lub jej organizacjami zależnymi. Celem jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników klubu, wsparcie w procesie transformacji energetycznej i wdrażaniu nowych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowo przedstawiciele eKomitetu Doradczego przy Fundacji Ekon przekazują wiedzę z zakresu eko-technologii, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz skutecznie wpływają na poprawę wydajności procesów biznesowych wśród naszych Partnerów poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w obszarze koncepcji Przemysłu 4.0.

Spotkanie miało na celu przedstawić koncepcję Przedsiębiorstwa 4.0 jako kolejnego etapu rewolucji globalnej gospodarki i globalnego biznesu.

Grupa Amber aktywnie wspiera firmy realizujące koncepcję Przedsiębiorstwa 4.0 poprzez połączenie Przemysłu 4.0 z Lean Managementem wraz z utworzeniem nowych struktur organizacyjnych. Goście zostali przywitani przez Prezesa Grupy Amber Pana Michała Gawrońskiego, który przedstawił misję, cele i strategię firmy.

Pierwszą część prelekcji poprowadził dr Marek Mieńkowski – projektant systemów informatycznych dla administracji publicznej oraz edukacji. Na stałe współpracujący z Fundacją Polski Przemysł Przyszłości w dziedzinie Przemysłu 4.0, sztucznej inteligencji, data science oraz Climate Leadership Programme w obrębie Zielonego Ładu, oraz Ekspert e-Komitetu Doradczego przy Fundacji Ekon.

Praktyczne przedstawienie korzyści z nowoczesnej i zautomatyzowanej linii produkcyjnej w Przedsiębiorstwie 4.0 zostały przedstawione w drugiej części, przez Pana Łukasza Czmoka reprezentującego firmę ProPoint S.A, która jest liderem automatyzacji i robotyzacji przemysłu.

Nowoczesny i zautomatyzowany przemysł umożliwia wprowadzenie procesów i działań, które prowadzą do wzrostu tempa produkcji i jej efektywności, natomiast stały monitoring pracy maszyn umożliwia optymalizację i zminimalizowanie ilości awarii. Ponadto prowadzi do oszczędności w zakresie minimalizacji strat np. energii i surowców. A w efekcie pozwala też na oferowanie konkurencyjnych cen.

Sama koncepcja Przedsiębiorstwa 4.0 jest analogiczna do Przemysłu 4.0 który skupiał się na automatyzacji samych fabryk, ale wykracza poza te ramy obejmując wszystkie wymiary globalnej gospodarki.

Relacja z wydarzenia: