Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

08.05.2023

W dniu 28 kwietnia 2023 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy Pana Piotra Kalbrona, odbyło się uroczyste posiedzenie Śląskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy.

Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym dniu  przed siedzibą Inspektoratu można było odwiedzić stoisko konsultacyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy udzielali porad prawnych oraz udostępniali wydawnictwa edukacyjno-informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich, Pan Michał Gawroński jako przedstawiciel dialogu społecznego wziął udział w posiedzeniu Rady.

Spotkanie dotyczyło spraw związanych z poprawą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy w województwie śląskim. Piotr Kalbron przedstawił działalność nadzorczo-kontrolną, prewencyjną i promocyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w 2022 roku, omówił też statystyki wypadków przy pracy badanych przez inspektorów pracy.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik do Spraw Dialogu Społecznego, Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Izabela Kurczyńska – Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.

Podczas dyskusji członkowie Rady zwrócili uwagę na problemy pracowników napływowych z dostosowaniem się do obowiązującej w Polsce kultury pracy oraz na małą liczbę skarg wnoszonych przez cudzoziemców wynikającą z nieznajomości polskiego prawodawstwa oraz obaw o utratę pracy. 

W Tygodniu Bezpieczeństwa Pracy, od 24 do 28 kwietnia 2023 r., wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad eksperckich, infolinii, odwiedzić stoiska Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy skorzystać ze szkoleń stacjonarnych.