Gala Wręczenia Nagród Osobowości Gospodarcze 2021

14.09.2021

W dniu 14 września 2021 roku w Warszawie pod patronatem Federacji Przedsiębiorców Polskich odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Osobowości Gospodarcze 2021 roku. Nagroda ta ma uhonorować osoby, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju biznesu i przedsiębiorczości w Polsce.


Grupa Amber wraz z Fundacją Ekon i Partnerami wręczyła Przewodniczącemu Federacji Przedsiębiorców Polskich, Panu Markowi Kowalskiemu statuetkę „Lidera Ekologii 2020”.

Tytuł ten jest przyznawany osobom i firmom, które w swojej działalności wspierają system odzysku i recyklingu opakowań, jak również zwiększania świadomości ochrony środowiska.

Federacja Przedsiębiorców Polskich przy współpracy z Grupą Amber i IPRO aktywnie uczestniczą w przygotowaniach nowej ustawy dotyczącej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Federacja zadeklarowała dalszą współpracę i pomoc przedsiębiorcom.