15 września 2019

Gminno Powiatowe Dożynki – Kobiór 2019


Dnia 15 września 2019 roku Fundacja EKON miała przyjemność wzięcia udziału w gminno-powiatowych dożynkach, które w tym roku odbyły się w Kobiórze.

Na wszystkich uczestników dożynek zarówno tych młodszych jak i starszych czekało wiele ciekawych atrakcji.

Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy pakiet gier i zabaw edukacyjnych, które miały za zadanie podnieść świadomość ekologiczną uczestników oraz poszerzyć grono eko-fanów.

Na wszystkich przybyłych tego dnia przygotowaliśmy:

– Quiz ekologiczny w formie koła fortuny,

– Wielkoformatową grę planszową,

– Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz segregacji odpadów – w formie tablic magnetycznych,

–  Warsztaty dla dzieci i dorosłych związane z prawidłową segregacją oraz gospodarką odpadami niebezpiecznymi z wykorzystaniem tablic edukacyjnych.

Miło jest patrzeć jak poszerza się świadomość ludzi z zakresu ekologii.

Dziękujemy za dołączenie do naszego grona Eko-Fanów!