II KONGRES „DIALOG O GOSPODARCE”

02.10.2023

W dniu 25 września w Warszawie odbył się II Kongres „Dialog o Gospodarce”. Wydarzenie organizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich łączy przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Grupa Amber oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat rozwoju polskiej gospodarki między innymi promując wspólną kampanię „Przedsiębiorca to też wyborca!”. Przewodniczący Rady Regionów FPP, Prezes Zarządu Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich Pan Michał Gawroński wziął udział w debacie pt.: „Rola dialogu społecznego w nowej rzeczywistości”. 

Wyjątkowy charakter Kongresu czyni go jednym z unikalnych w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych. Podstawowym celem Kongresu jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni do merytorycznej dyskusji i wymiany zdań ponad podziałami, niezależnie od poglądów i preferencji politycznych, skupiając się na trosce o przedsiębiorców, w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach.

W ramach tegorocznej edycji Kongresu, z uwagi na nadchodzące wybory parlamentarne, zorganizowano debatę liderów partyjnych na temat gospodarki po wyborach. 

Wydarzenie otworzyła swoim wystąpieniem Pani Beata Daszyńska-Muzyczka, Przewodnicząca Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich i Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na aktualny kontekst ekonomiczny. W przemówieniu wygłoszonym przez Jego Ekscelencję Marka Brzezińskiego, Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, pojawił się oczywiście kontekst międzynarodowy, a w szczególności kwestia rozwijających się relacji polsko-amerykańskich.

Następnie głos zabrali Pan Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Pan Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Związku Pracodawców Business Centre Club, podsumowując trwającą od kilku miesięcy wspólną kampanię „Przedsiębiorca to też wyborca!”.

W pierwszej części debaty, liderzy polityczni mówili o „Gospodarce po wyborach”. Dyskusję poprowadził Pan Mikołaj Kunica – Redaktor Naczelny Business Insider Polska,  a udział w niej wzięli:

 • Krzysztof Bosak – Współprzewodniczący Rady Liderów Konfederacji,
 • Borys Budka – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej,
 • Krzysztof Gawkowski – Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy,
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i współlider Trzeciej Drogi.

Następnie na scenie pojawili się przedsiębiorcy i eksperci zaproszeni do debaty pt.: „Silna gospodarka potrzebuje inwestycji zagranicznych”. Obecni byli przedstawiciele dużych inwestorów, Pan Tony Housh – Prezes American Chamber of Commerce in Poland oraz przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Postulatem, który przebijał się najmocniej w tej debacie, a także we wcześniejszych wystąpieniach od początku Kongresu, była potrzeba zapewnienia stabilnych i przewidywalnych regulacji.

Równolegle do debaty „inwestycyjnej” odbywała się dyskusja dotycząca elektromobilności połączona z inauguracją Forum Zrównoważonej Energii – polsko-austriackiej inicjatywy nastawionej na promocję wdrażania oraz rozwoju technologii  nisko- i zeroemisyjnych.

W czasie Kongresu odbyły się dyskusje i debaty poruszające tematy:

 • Europejski Blue Deal – czy Polska może być liderem?
 • Wczesna diagnostyka, leczenie i rehabilitacja szansą na powrót do pracy
 • Plan rozwoju polskiego rolnictwa
 • Konkurencyjność na rynku pracy
 • Wszystkie wymiary atomu dla Polski – co konkretnie zyskamy rozwijając energetykę jądrową?
 • Nielegalni operatorzy robią nas na szaro – Jak rozwijać legalny polski rynek gier i zakładów i skutecznie walczyć z szarą strefą?
 • Koniec pracy platformowej? Co zmieni nowa dyrektywa?
 • Zamówienia publiczne – przegląd obowiązującej ustawy i propozycje zmian
 • Cyfryzacja w gospodarce – być albo nie być w XXI wieku
 • Rola dialogu społecznego w nowej rzeczywistości – szansa na rozwój?
 • Czy mapa drogowa akcyzy doprowadzi nas do Polski bez dymu?

II Kongres “Dialog o Gospodarce” umożliwił wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym i społecznym.