IV Międzynarodowa Konferencja EKON eco4.zero

28.11.2022

W dniach 25-26 listopada 2022 roku w Katowicach w Hotelu Monopol ***** Fundacja EKON przy współpracy z Grupą Amber, Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” zorganizowała IV Międzynarodową Konferencję EKON eco4.zero.

IV Konferencja EKON eco4.zero jest kontynuacją organizowanych przez Fundację EKON od 2017 roku wydarzeń popularyzujących model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Ostatnia, trzecia edycja odbyła się w listopadzie 2019 roku. Wzięło w niej udział ponad 150 przedsiębiorców, ekspertów z wielu branż m.in. spożywczej, automotive, chemicznej oraz gospodarki odpadami. Jej głównym celem było zaprezentowanie nowego modelu gospodarczego, ocena wdrażania w Polsce koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz porównanie jej do sytuacji na świecie, wskazanie właściwych kierunków prowadzonych przedsięwzięć, zachęcenie do przejścia na model CIRCULAR ECONOMY, aby zwiększać konkurencyjność i zmniejszać koszty.

W tym roku Fundacja EKON poszerzyła wartość merytoryczną Konferencji o obszary: ENERGIA oraz Przemysł 4.0.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Fundacji EKON Pan Michał Gawroński wraz z Przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich Panem Markiem Kowalskim. W imieniu Ministra Klimatu i Środowiska uczestników powitał Radca Generalny Pan Marek Haliniak.

Prelegenci przekonali uczestników Konferencji jak ważne jest budowanie polityki zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja wiedzy z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu i gospodarki odpadami, budowa właściwych postaw  w społeczeństwie oraz rozwój daleko idących zmian zachowań na proekologiczne.

Prelegenci I sesji – Ochrona Środowiska/Gospodarka Odpadami

 • dr inż. Andrzej Jagusiewicz – Prezydent Europejskiej Federacji Ochrony Powietrza,
 • dr Jacqueline Kacprzak – Radca, Wydział Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • dr Anna Sapota –  ROP , Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno- Wschodniej, Grupa TOMRA, Norwegia,
 • dr Karol Sikora – ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w produkcji materiałów budowlanych, Uniwersytet Wollongong w Dubaju,
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda- Wydział Geologii i Ochrony Środowiska, AGH Kraków,
 • Piotr Romańczuk – Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Grupa Maspex,
 • Monika Poważna – Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, KGHM Polska Miedź S.A.

Prelegenci II sesji – Energia/4.0

 • Andrzej Piotrowski – Waste to Energy Project Manager, Veolia Energia Polska S.A.,
 • Prof. dr hab. Paweł Olko – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk,
 • Ewa Glaba – Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Prof. Barbara Tora – Ekspert OZE, Katedra Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie,
 • Mirosław Szemla – Ekspert ds. rozwoju technologii wodorowych,
 • Marek Mieńkowski – Ekspert w dziedzinie Przemysłu 4.0, CKP Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
 • Prof. Grażyna Spytek – Bandurska – Ekspert prawa pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich, Uniwersytet Warszawski.

Część merytoryczną Konferencji zakończyła bezpośrednia transmisja z Brukseli, naszego eksperta ds. GOZ z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska, Pana Piotra Barczaka.

Po części merytorycznej Konferencji odbyła się uroczysta gala, na której Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Pan Michał Gawroński wręczył nagrody Grupy Amber „Zasłużony dla środowiska”, dla najwybitniejszych postaci minionych 30 lat w zakresie ekologii oraz firm, które zasłużyły się w ochronie przyrody, recyklingu i wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.

Statuetka jest unikatowym projektem na 10-lecie Grupy Amber symbolizującym naszą troskę i zobowiązanie ludzkości do ochrony zasobów naturalnych Ziemi dla przyszłych pokoleń.

Dotychczas Grupa Amber uhonorowała ponad 90 firm za ich zasługi na rzecz ochrony środowiska. Podczas uroczystej gali eco4.zero statuetki „Zasłużony dla środowiska” otrzymali:

 • KGHM Polska Miedź S.A – za modernizację instalacji SOLINOX w zakresie dostosowania emisji arsenu i rtęci do nowych, coraz bardziej restrykcyjnych w zakresie emisji do powietrza, europejskich norm zawartych w konkluzjach BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) dla przemysłu metali nieżelaznych,
 • GRUPA MASPEX – za inwestycje ekologiczne w oczyszczalnie zlokalizowane w Tymbarku, Tychach i Olsztynku, produkcję biogazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w ramach założonej Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”,
 • Grupa COGNOR – Huta Ferrostal Łabędy za modernizację stalowni wraz z budową nowej odpylni, mającą na celu zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów złomowych przy zmniejszeniu zużycia energii oraz ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych.

Wyróżnienie „Zasłużony dla środowiska”, dla wybitnie zasłużonych postaci otrzymali:

 • Profesor Józef Kozioł za wkład i zasługi dla budowy polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i zasobów naturalnych, działalność naukową i społeczną
 • Tomasz Zjawiony za promowanie postaw ekologicznych i zeroemisyjnych, prowadzenie cyklu konferencji Think Eco!
 • Prezydent Miasta Katowice, dr Marcin Krupa – za nowatorskie rozwiązania OZE i zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii oraz Projekt Strefa Zielonej Nauki w Katowicach.

Fundacja EKON współpracuje z wieloma firmami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowym, jedną z nich jest katowickie Stowarzyszenie “Szansa dla Każdego”. W trakcie Konferencji, Prezes Fundacji EKON, Pani Joanna Gawrońska wraz z Prezesem Stowarzyszenia “Szansa dla Każdego” Panem Krzysztofem Śnioszkiem, uroczyście podpisali Porozumienie deklarujące przekazanie wsparcia finansowego w kwocie 50 000,00 PLN na wyposażenie pracowni informatycznej w Katowicach.

Za dotychczasowe wsparcie działań Stowarzyszenia, pamiątkowe obrazy autorstwa Pani Ewy Krauze otrzymali darczyńcy z firm:

 • Grabowski Import-Export
 • SAR Recykling

Grupa Amber wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wręczyła Pierścienie Patrioty  osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska.

Pierścienie Patrioty otrzymali:

 • Radny Miasta Katowice Pan Józef Zawadzki
 • Pan Zbigniew Skowronek.

W trakcie wieczornej gali miała miejsce inauguracja nowej marki win – Bursztynowe Winnice. Grupa Amber zaproponowała uczestnikom gali profesjonalną degustację win własnej produkcji, pochodzących z regionu będącego “perłą winiarstwa włoskiego” – Piemontu.

Spółka Amber Wine House będąca właścicielem marki Bursztynowe Winnice, ufundowała 5 voucherów na wyjazd do najlepszych włoskich winnic u podnóży Alp.

Występ artysty wieczoru poprzedziło losowanie, które wyłoniło zwycięzców. Gratulujemy!

Całość tegorocznej Konferencji uświetnił swoim występem wspaniały muzyk i satyryk – Waldemar Malicki.

Na zakończenie IV Międzynarodowej Konferencji EKON eco4.zero utwór operowy „Wiedeń miasto moich marzeń” wykonał wieloletni przedsiębiorca, członek katowickiej Izby Rzemieślniczej Pan Jan Wyciślik. Artysta przekazał 15 płyt ze swoim autografem dla darczyńców Fundacji EKON.

W drugim dniu Konferencji 26 listopada odbyły się warsztaty z praktycznych aspektów przemysłu 4.0, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii.

Kolejna edycja Konferencji odbędzie się 1-2 grudnia 2023 roku.