Kampania dla Przedsiębiorczości – Federacja Przedsiębiorców Polskich

13.03.2023

Trzy organizacje przedsiębiorców połączyły siły dla wspólnej inicjatywy – „Kampanii dla Przedsiębiorczości”. Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza i Business Centre Club przygotowały wspólny Program Gospodarczy. Zawiera on postulaty od lat zgłaszane przez środowisko biznesu oraz popierane przez świadomych obywateli, którym zależy na przyszłości i rozwoju naszego kraju.

Nasze postulaty zostały ujęte w 10 punktach – kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców i rozwoju gospodarczego Polski. Za tymi punktami stoją konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych, wypracowane przez 3 organizacje przedsiębiorców FPP, KIG i BCC, które zrzeszają 38 tys. przedsiębiorców, zatrudniających 2 mln pracowników. Propozycje te, wraz z listą poparcia, przekażemy do aktualnych i przyszłych decydentów politycznych.

Program zawiera najważniejsze kwestie, które wymagają podjęcia pilnych działań przez rządzących. Obejmują one takie obszary jak:

  1. przyjazny system podatkowy,
  2. godne warunki emerytalne,
  3. konkurencyjny rynek pracy,
  4. wzrost wynagrodzeń,
  5. odpowiedzialna polityka gospodarcza,
  6. cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne,
  7. reforma systemu ochrony zdrowia,
  8. dialog społeczny,
  9. rozwiązania dla sektora żywnościowego,
  10. partnerskie stosunki z UE i USA.

Jeśli nasze postulaty nie są Ci obce i uważasz się za odpowiedzialnego obywatela, oczekującego realnych zmian a nie tylko pustych frazesów, to zachęcamy do wsparcia naszej „Kampanii dla Przedsiębiorczości”.

Możesz mieć wpływ na otoczenie prawne biznesu, kształt przyszłych regulacji, a co za tym idzie na kondycję polskiej gospodarki i rynku pracy. 

Twoje poparcie ma znaczenie!