Katowice – Miasto Przyszłości

01.03.2024

W dniu 23 lutego 2024 r. w Willi Goldsteinów w Katowicach, odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości Katowic. Przedstawiciele biznesu, nauki oraz lokalnych władz zgromadzili się z inicjatywy zorganizowanej przez Business Centre Club oraz Śląską Federację Przedsiębiorców Polskich, aby wspólnie dyskutować nad perspektywami rozwoju miasta Katowice.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem medali eco5.zero. Przewodniczący Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich uhonorował odznaczeniami Prezydenta Miasta Katowice, dr Marcina Krupę oraz wiceprezesa Zarządu BCC, Eugeniusza Budnioka. Wręczenie medali stanowi nie tylko wyraz uznania dla zasłużonych liderów za ich wkład w działania na rzecz ochrony środowiska, ale jest także impulsem do prowadzenia dalszych aktywności na rzecz ekologii i promowania innowacyjnych rozwiązań.

Następnie odbyła się część merytoryczna wydarzenia, która rozpoczęła się przemówieniem wygłoszonym przez Prezydenta pt. „Samorząd, Nauka i Biznes – filarami rozwoju Katowic”. Prowadzący skierował swoją uwagę na kluczowe aspekty, które są fundamentalne dla dalszego rozwoju miasta, podkreślając znaczenie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym oraz instytucjami naukowymi.

W dalszej części spotkania głos zabrał Prezes Zarządu GTL S.A., Artur Tomasik, który przybliżył uczestnikom rolę Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice w kontekście rozwoju regionu. Prelegent przedstawił konkretne kroki i perspektywy związane z rozwojem infrastruktury lotniska, podkreślając jego potencjał jako ważnego elementu wzmacniającego gospodarkę lokalną i przyciągającego inwestycje.

Wydarzenie stanowiło ważny krok w kierunku budowy partnerskich relacji pomiędzy władzami miasta, sektorem naukowym i biznesem. Dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów,  przedsiębiorców oraz ekspertów, miasto to może kontynuować swój dynamiczny rozwój, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i inwestycji.