Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o gospodarce”

12.12.2022

W dniach 23-24 listopada w Warszawie odbył się Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o gospodarce”.

Wydarzenie to łączy przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski oraz w wymiarze międzynarodowym.

Kongres Dialog o Gospodarce umożliwił wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym i społecznym.

W czasie dwóch dni odbyły się debaty oraz dyskusje poruszające tematy:

 • „Kluczowe działania chroniące polską gospodarkę w obliczu kryzysu energetycznego”,
 • „Zwiększenie roli kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych”,
 • „Finansowanie publiczne ochrony zdrowia- realizacja ustawy 7 proc. PKB na zdrowie”,
 • „Źródła wzrostu w czasach niepewności”,
 • „Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury i budownictwa- szanse   i zagrożenia dla rynku”,
 • „E- commerce narzędziem zwiększającym role MSP w eksporcie”,
 • „Regulacje ustawowe, a zdrowie”,
 • „Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami- szanse i zagrożenia”,
 • „Rynek pracy i jego wpływ na konkurencyjność działających przedsiębiorców”
 • „Gospodarka żywnościowa strategicznym zadaniem państwa”,
 • „Rynek pracy w obliczu kryzysu”.

Grupa Amber oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat rozwoju polskiej gospodarki organizując szereg wydarzeń.

Ostatnim była zorganizowana w Katowicach 25-26 listopada IV Międzynarodowa Konferencja EKON eco4.zero, wydarzenie promujące wdrażanie w Polsce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, opisujące zmiany na wielu płaszczyznach życia, m.in. gospodarki, prawa czy ochrony środowiska.

Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych w skali kraju szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych.