LIDER EKOLOGII 2020

1.07.2021

W dniu 1 lipca 2021 roku Fundacja EKON, jako organizator „eko – kampanii społecznej EKON” (www.kampania-ekon.pl), miała zaszczyt uhonorować Organizację Odzysku Opakowań REBIS S.A. tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020” za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Organizacja Odzysku Opakowań REBIS S.A. to niezależna organizacja, której podstawowym celem działania jest przejmowanie ustawowych obowiązków Przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odzysku opakowań – odpadów. Już od 2002 r. Firma dynamicznie buduje prestiż ekologiczny.

Nagroda ta przyznawana jest od kilku lat firmom, które podejmują kompleksowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, propagowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

Nagroda została wręczona w trakcie półrocznego spotkania Grupy Amber, które stanowiło podsumowanie minionego półrocza oraz określenie strategii na drugą połowę roku.

Serdecznie dziękujemy Organizacji Odzysku Opakowań REBIS S.A. za wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podejmowanie inicjatyw proekologicznych.