LIDER EKOLOGII 2020

16.07.2021

W dniu 15 lipca 2021 roku Fundacja EKON, jako organizator „eko – kampanii społecznej EKON” (www.kampania-ekon.pl), miała zaszczyt uhonorować Firmę “CSG” ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A. tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020” za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagroda ta przyznawana jest od kilku lat firmom, które podejmują kompleksowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, propagowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

„CSG” Śląska Grupa Konsultingowa S.A. działa od 1995r. Jest wiodącą marką na śląskim rynku nieruchomości, a jej specjalnością jest wynajem lokali biurowych w Katowicach.

Firma realizuje proekologiczną politykę oraz wdraża rozwiązania podnoszące standardy środowiskowe, m.in. prowadzi selektywną zbiórkę odpadów oraz wspiera edukację ekologiczną wśród pracowników.

Serdecznie dziękujemy firmie “CSG” ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A. za wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podejmowanie inicjatyw proekologicznych.