LIDER EKOLOGII 2020

Bez kategorii

26 października 2021

LIDER EKOLOGII 2020

25.10.2021

Firma „Ekoserwis Marcin Łysiak” została uhonorowana przez Fundację EKON tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020” za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagroda „LIDERA EKOLOGII” jest przyznawana firmom, które podejmują kompleksowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, propagowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

„Ekoserwis Marcin Łysiak” to przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem, transportem, recyklingiem i utylizacją odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów niebezpiecznych.

Fundacja EKON, jako organizator „eko-kampanii społecznej EKON” (www.kampania-ekon.pl), kształtuje świadomość społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, a zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.