LIDER EKOLOGII 2020

10.12.2020

W dniu 10 grudnia 2020 roku Fundacja EKON, jako organizator „eko – kampanii społecznej EKON” (www.kampania-ekon.pl), miała zaszczyt uhonorować Firmę Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020” za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagroda ta przyznawana jest od kilku lat firmom, które podejmują kompleksowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, propagowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

Lidl posiada około 11.200 sklepów i jest obecny w 30 krajach. Lidl Polska istnieje od 2002 r. Głównym celem Firmy jest zawsze oferowanie wysokiej, powtarzalnej jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialne kształtowanie asortymentu oraz przeciwdziałanie marnowaniu zasobów. Jednak na tym odpowiedzialność Firmy się nie kończy. Zrównoważony łańcuch dostaw, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, odpowiedzialne korzystanie z zasobów, ochrona bioróżnorodności, gospodarka obiegu zamkniętego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, akcje edukacyjne dla klientów, działalność charytatywna – to tylko część wyzwań, które Lidl podejmuje na co dzień.

Cele do osiągnięcia w perspektywie najbliższych kilku lat Firma podzieliła na te środowiskowe i społeczne. W środowiskowych zostało określone m.in., całkowite wyeliminowanie ze sprzedaży do końca 2025 jaj z chowu klatkowego, również do 2025 zredukowanie o 20%   średniej ważonej ilości dodanej soli i cukru do produktów marek własnych. Celem społecznym jest m.in. zwiększenie albo przynajmniej utrzymanie dotychczasowej satysfakcji pracowników, czy kontynuacja zaangażowania we współpracę z lokalnymi organizacjami.

Do tej pory wręczenie nagród „LIDERA EKOLOGII” było realizowane na gali w trakcie Eko-Konferencji EKON, organizowanej wraz z Partnerami m.in. SARPI VEOLIA. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i mając na względzie przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo uczestników – zdecydowaliśmy się przesunąć uroczystą galę na październik 2021.

Serdecznie dziękujemy firmie Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. za wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podejmowanie inicjatyw proekologicznych.