Lider Ekologii 2020

18.11.2020

W dniu 18 listopada 2020 roku Fundacja EKON, jako organizator „eko – kampanii społecznej EKON” (www.kampania-ekon.pl), miała zaszczyt uhonorować firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020”
za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagroda ta przyznawana jest od kilku lat firmom, które podejmują kompleksowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, propagowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

Do tej pory wręczenie nagród było realizowane na gali w trakcie Eko-Konferencji EKON, organizowanej wraz z Partnerami m.in. SARPI VEOLIA. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i mając na względzie przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo uczestników – zdecydowaliśmy się przesunąć uroczystą galę na październik 2021.

Serdecznie dziękujemy firmie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. za wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podejmowanie inicjatyw proekologicznych.