LIDER RECYKLINGU 2020

08.09.2021

W dniu 08 września 2021 roku Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK w trakcie spotkania Biznesowego Klubu Grupy Amber „ Business Point”, przygotowanego przy współpracy ze Śląskim Regionem Federacji Przedsiębiorców Polskich miała zaszczyt uhonorować firmę CINI Sp. z o.o. tytułem LIDERA RECYKLINGU 2020 za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagrodę w imieniu firmy odebrał Konsul Honorowy Republiki Serbii, Pan Ranko Tomovic.

Grupa Amber wraz z Amber Eco na zaproszenie Konsula wzięła aktywny udział w IV Forum Gospodarczym w Belgradzie. Zdobyte cenne kontakty stały się początkiem współpracy z serbskimi firmami.

Firma CINI Sp. z o.o. to Europejski lider produkcji grzałek elektrycznych, przeznaczonych do grzejników łazienkowych i kaloryferów.

Firma prowadzi działalność produkcyjną od 1993 roku. Początkowo siedzibą firmy był Toruń, a od 1997 roku Czeladź na Śląsku.  

Od samego początku firma stawia na jakość swoich produktów o czym świadczą certyfikaty:

  • CE nr: CE/13/124/10/BE, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dnia 29.10.2010
  • CB nr: PL1-304, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dnia 29.10.2010
  • DEMKO nr: 12852-03 wydany przez DEMKO A/S Dania dnia 20.12.2000
  • SEMKO nr: 0117184/01-07 wydany przez SEMKO AB Szwecja

Nagroda LIDERA RECYKLINGU przyznawana jest od kilku lat firmom, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Serdecznie dziękujemy firmie CINI Sp. z o.o. za wspieranie działań proekologicznych w Polsce. Dzięki współpracy z licznymi podmiotami istotnie wpływa na zmianę postaw społeczeństwa, zmienia sposób myślenia w obszarze dbałości o bezpieczeństwo naszej planety oraz zachowania czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.