LIDER RECYKLINGU 2020

07.06.2021

W dniu 02 czerwca 2021 roku Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK”
od wielu lat aktywnie działająca w zakresie budowy systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, miała zaszczyt uhonorować Firmę PPH PARYS Sp. z o.o. tytułem: „LIDERA RECYKLINGU 2020”, za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagroda ta przyznawana jest od kilku lat firmom, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Do tej pory wręczenie nagród było realizowane na gali w trakcie Eko-Konferencji EKON, organizowanej wraz z Partnerami m.in. SARPI VEOLIA. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i mając na względzie przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo uczestników – zdecydowaliśmy się przesunąć uroczystą galę na październik 2021.

Serdecznie dziękujemy firmie PPH PARYS Sp. z o.o. za wspieranie działań sprzyjających budowaniu systemu właściwej gospodarki odpadami w Polsce.