Piknik z okazji Dnia Ziemi

10.05.2024

Po raz kolejny mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mieli okazję uczestniczyć w pikniku ekologicznym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy współpracy z Fundacją EKON, Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią oraz Sarpi Veolia. Piknik zorganizowany z okazji Dnia Ziemi stanowił znakomitą okazję do edukacji i zabawy, szczególnie dla najmłodszych.

Najważniejszym aspektem tego wydarzenia było promowanie świadomości ekologicznej. Edukacja w zakresie ochrony środowiska odgrywa kluczową rolę w budowaniu lepszej i zrównoważonej przyszłości dla naszej planety. Najlepszym sposobem na przyswajanie tego typu wiedzy przez najmłodszych jest nauka poprzez zabawę, dlatego też Fundacja EKON przy współpracy z Sarpi VEOLIA przygotowała specjalne gry i zabawy, których celem było nie tylko zapewnienie rozrywki, ale także przekazywanie istotnych informacji dotyczących zasad postępowania z odpadami i dbałości o środowisko. W tym roku zapewniono takie atrakcje jak: gry terenowe i wielkoformatowe, tablice edukacyjne, puzzle gigant, piasek kinetyczny.

Po ukończeniu wszystkich zadań, każdy uczestnik  miał okazję odebrać nagrody, co dodatkowo motywowało do aktywnego uczestnictwa w piknikowych zajęciach. Taka forma edukacji nie tylko przynosi korzyści w postaci zdobywanej wiedzy, ale także kształtuje postawy proekologiczne już od najmłodszych lat.

Piknik zorganizowany z okazji Dnia Ziemi to nie tylko okazja do wspólnej zabawy i integracji społeczności lokalnej, ale także inspirujący przykład, jak skutecznie angażować najmłodszych w działania  na rzecz ochrony środowiska. Budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie jest kluczowym elementem w walce o zrównoważoną przyszłość. Wiedza i zrozumienie problemów środowiskowych są niezbędne do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń. Dlatego też, inwestowanie w edukację ekologiczną i promowanie proekologicznych zachowań jest nie tylko koniecznością, ale także obowiązkiem każdego z nas.