Porozumienie Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

05.04.2023

W dniu 5 kwietnia 2023 w Katowicach, podczas kolejnego spotkania Business Point, zorganizowanego przez Grupę Amber, Śląską Federację Przedsiębiorców Polskich, Krajową Administrację Skarbową, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich, a Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Widząc potrzebę zbliżania do siebie środowiska przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej,  Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich, Pan Michał Gawroński oraz Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pan dr Mariusz Cieśla, zadeklarowali realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, w tym konferencji i spotkań, a także podnoszenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego wśród przedsiębiorców.