Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją EKON i SARPI Veolia Dąbrowa Górnicza

19.01.2024

W dniu 18.01.2024 roku w siedzibie SARPI Veolia – Dąbrowa Górnicza odbyło się spotkanie Prezesa Grupy Amber & Partnerzy Michała Gawrońskiego oraz Prezesa SARPI Veolia – Dąbrowa Górnicza – Łukasz Mroza. Zostały wręczone podziękowania za udział i owocną współpracę podczas V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero, której nadrzędnym celem jest omówienie założonych tematów i znalezienie najlepszego rozwiązania w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Łącząc przyjemne z pożytecznym, nastąpiło podpisanie przez obu Panów porozumienia współpracy pomiędzy SARPI Veolia – Dąbrowa Górnicza a Fundacją EKON, w zakresie „Eko – kampanii społecznej EKON”, która każdego roku pozwala na przedsięwzięcie wspólnych kroków w zakresie działań profilaktycznych prawidłowego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych.

W ramach Eko-kampanii społecznej EKON prowadzone są szkolenia i warsztaty wśród dzieci i młodzieży w celu podnoszenia świadomości ekologicznej. Szkolenia prowadzone cyklicznie obejmują m.in. najważniejsze zagadnienia związane z segregacją odpadów oraz właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.

Tematyka prowadzonych szkoleń i warsztatów porusza również najbardziej aktualne problemy środowiskowe: smog, niską emisję, dzikie wysypiska śmieci. Zjawiska, które we współczesnym świecie przybrały na sile. Prewencja polega na podkreśleniu wagi problemu oraz podejmowaniu działań w celu eliminacji zagrożeń. Uczestnicy warsztatów mogą również poznać alternatywne źródła energii. Sposób przekazywania wiedzy dostosowywany  jest do wieku uczestników warsztatów i szkoleń.

Realizacja powyższego celu eko-kampanii społecznej EKON, w tym związanych z nim przedsięwzięć niesie ze sobą wieloaspektowe praktyczne korzyści w postaci:

  • wzrostu świadomości wśród mieszkańców – dotyczącej wytwarzanych odpadów oraz zagrożenia ekologicznego spowodowanego niewłaściwym sortowaniem odpadów,
  • braku uszkodzeń urządzeń wykorzystywanych do pracy w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zmniejszenie kosztów zagospodarowania poszczególnych „czystych” strumieni odpadów,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie punktów zbiórki segregowanych odpadów niebezpiecznych,
  • zmniejszenie kosztów społecznych i ryzyka zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska,
  • powstawanie nowych miejsc pracy.

Ponadto, współtworzenie zintegrowanej strategii ekologicznej, przyczyni się do zbudowania właściwych postaw społeczeństwa wobec środowiska, a także będzie dla każdej instytucji szczególnym wyróżnieniem na rynku.