POROZUMIENIE FUNDACJI EKON I FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

14.12.2023

W dniu 1 grudnia 2023 roku w Katowicach w Hotelu Monopol ***** w trakcie V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero organizowanej przez Fundację EKON przy współpracy Grupy Amber, Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją EKON, a Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. 

Fundacja EKON prowadzi wiele akcji pomocowych o charakterze ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Współpracując z wieloma firmami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, podjęła kolejne wyzwanie polegające na wzajemnym wspieraniu celów statutowych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Podczas wieczornej gali, Prezes Fundacji EKON, Pani Joanna Gawrońska wraz z Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Panem Janem Sarną uroczyście podpisali Porozumienie deklarujące przekazanie wsparcia finansowego w kwocie 50 000,00 PLN na protezę serca dla dzieci.

Grupa Amber & Partnerzy od wielu lat aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy społeczne, podejmując kolejne wyzwania buduje krąg ludzi dobrej woli i niesie pomoc potrzebującym.

Rozliczenie z działań Fundacji EKON na rzecz podpisanego porozumienia nastąpi w trakcie kolejnej Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero, która odbędzie się w dniach 29 – 30 listopada 2024 roku w Katowicach. 

ZACHĘCAMY DO WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWYCH NASZEJ FUNDACJI EKON, nr konta: 46 1750 0012 0000 0000 3107 9918