Porozumienie o współpracy Grupy Amber z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach.

17.05.2023

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, Grupa Amber Sp. z o. o. oraz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Gliwicach, w dniu 11 maja 2023 roku uroczyście podpisały porozumienie o współpracy w obszarze rozwoju gospodarczego, wzajemnej promocji i badań ekonomicznych rynku.

Prezes Grupy Amber, Pan Michał Gawroński oraz Prezes Izby, Pan Wiktor Pawlik zadeklarowali realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia jakości gospodarki i jej promocji w kręgach biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń, organizacji szkoleń i eventów oraz prowadzenie badań eksperckich.

Odwiedź stronę Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej: www.riph.com.pl