POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY FUNDACJI EKON ZE  STOWARZYSZENIEM „SZANSA DLA KAŻDEGO”

06.12.2022

W dniach 25-26 listopada 2022 roku w Katowicach w Hotelu Monopol ***** w trakcie IV Międzynarodowej Konferencji EKON eco4.zero organizowanej przez Fundację EKON przy współpracy Grupy Amber, Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją EKON a Stowarzyszeniem „Szansa dla Każdego” w Katowicach.

Fundacja EKON pomimo prowadzenia wielu ogólnopolskich, jak i zagranicznych akcji pomocowych i współpracując z wieloma firmami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, podjęła kolejne wyzwanie polegające na wzajemnym wspieraniu realizacji działalności statutowych stron Porozumienia, jedną z nich jest wspieranie katowickiego Stowarzyszenia “Szansa dla Każdego”.

W części Galowej Konferencji Prezes Fundacji EKON, Pani Joanna Gawrońska wraz z Prezesem Stowarzyszenia, Panem Krzysztofem Śnioszkiem, uroczyście złożyli podpisy pod porozumieniem, którego celem jest zaangażowanie się stron w działania dobroczynne i charytatywne, których adresatami będą dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz osoby z niepełnosprawnością. Dodatkowo Fundacja EKON zadeklarowała zbiórkę środków w wysokości 50 000,00 PLN na wyposażenie pracowni informatycznej w Katowicach.

Nasza Grupa Amber & Partnerzy od wielu lat aktywnie wspierają wszelkie inicjatywy społeczne, podejmując kolejne wyzwania budujemy krąg ludzi dobrej woli i niesiemy pomoc potrzebującym.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Fundacji oświadczył, że rozlicznie z działań Fundacji EKON na rzecz właśnie podpisanego porozumienia nastąpi w trakcie Gali na kolejnej, już V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2023 roku w Katowicach w Hotelu Monopol.

ZAPRASZAMY DO WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWYCH NASZEJ FUNDACJI EKON, nr konta: 46 1750 0012 0000 0000 3107 9918