Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

14.12.2022

Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich Pan Michał Gawroński jako przedstawiciel dialogu społecznego wziął udział w kolejnym, ostatnim już posiedzeniu Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Katowicach w dniu 1.12.2022 r.

Na początku spotkania Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron wręczył powołanie w skład Rady nowemu członkowi. Został nim dr hab. n. med. prof. SUM Oskar Kowalski, prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem posiedzenia było podsumowanie działalności Rady w 2022 roku. Nadinspektor pracy Sekcji Prewencji i Promocji Katarzyna Bzdura przedstawiła zakres działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wśród działań podejmowanych z myślą o pracownikach różnych branż znalazło się przede wszystkim bezpłatne poradnictwo prawne w różnorodnych formach (infolinie, dyżury eksperckie), szkolenia stacjonarne i zdalne oraz projekty informacyjne. Ważnym elementem przedsięwzięć prewencyjno-promocyjnych są konkursy dla pracodawców, uczniów i nauczycieli czy rolników. Prelegentka przedstawiła również dane liczbowe związane z działalnością nadzorczo-kontrolną Inspektoratu w bieżącym roku, tj. liczbę kontroli, postępowań i wydanych decyzji.

Członkowie Rady mieli także okazję wysłuchać prelekcji Małgorzaty Szczęsny z Katedry Prawa i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która omówiła zagadnienia związane z granicami podporządkowania pracownika w ramach stosunku pracy, w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

Posiedzenie Rady zwieńczyła dyskusja. Wśród najważniejszych wniosków wskazano na kluczową rolę prewencji, czyli wszelkich działań zmierzających do upowszechniania znajomości prawa pracy zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. W ocenie dyskutantów problem może stanowić nadmiar przepisów stojących czasem w opozycji wobec siebie, przy próbach zrównoważenia i pełnego zaspokojenia interesów zatrudnionych oraz pracodawców. Podkreślono zasadniczy warunek mogący zapewnić bezkonfliktowe funkcjonowanie obu stron w ramach stosunku pracy, jakim jest wzajemne zrozumienie potrzeb, szacunek względem siebie oraz szukanie wspólnych celów.

Źródło: https://katowice.pip.gov.pl/pl/aktualnosci_b/145872,posiedzenie-slaskiej-rady-do-spraw-bezpieczenstwa-pracy.html