Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

11.03.2024

W czwartek, 15 lutego 2024 r.  w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy nowej kadencji. To wydarzenie  nie tylko zainaugurowało kolejny etap działalności Rady, ale także stanowiło istotny krok w kierunku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników na terenie województwa śląskiego.

Z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy, Piotra Kalbrona, w skład Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy powołano na kolejną kadencję Prezesa Grupy Amber, Pana Michała Gawrońskiego. Kadencja Rady trwa dwa lata, a kolejne posiedzenie zaplanowano na maj 2024 r.  Regularne spotkania stanowią istotny element funkcjonowania Rady, pozwalając na monitorowanie postępów i podejmowanie skutecznych decyzji.

Cele Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy są klarowne i ambitne. Członkowie Rady dążą do minimalizowania zagrożeń  w miejscach pracy w różnych branżach na terenie województwa śląskiego. Opracowywanie rozwiązań poprawiających warunki pracy oraz promowanie dobrych praktyk bezpieczeństwa stanowią kluczowe elementy ich misji. Działania Rady opierają się na wspólnych rozważaniach i dyskusjach powołanego grona w celu kompleksowego reagowania na zmieniające się potrzeby pracowników. Podczas inauguracji podkreślano, iż głównym zadaniem Rady jest ochrona pracowników, ich praw pracowniczych oraz zapewnianie technicznego bezpieczeństwa pracy. Niniejsze wartości są fundamentem działań podejmowanych przez Radę.

W części merytorycznej spotkania, przedstawiono działalność nadzorczo- kontrolną, prewencyjną i promocyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w 2023 r. Dokonanie owej analizy pozwoliło na ocenę skuteczności działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy na przestrzeni minionego roku.

Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy rozpoczęła nową kadencję z determinacją i zaangażowaniem w zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników na terenie województwa śląskiego. Ich działania są kluczowe dla zapewnienia stabilności i dobrobytu pracowników na terenie regionu.