Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

11.03.2022

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 9 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.

Tematem przewodnim posiedzenia były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy w sektorze górniczym. Inspektor pracy Sekcji Krajowej Górnictwa przedstawił prezentację nt. „Górnictwo – kontrole prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2019-2021”. Dyrektor Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym przedstawiła prezentację nt. „Stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych na terenie województwa śląskiego”. Uczestnikom posiedzenia zaprezentowano dane dotyczące wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych regulujących zagadnienia objęte tematem kontroli przeprowadzonych w latach 2019-2021. Dokonano analizy wypadków przy pracy w branży górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności i przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich. Ponadto poruszono problematykę zgonów naturalnych, w kontekście przeprowadzanych profilaktycznych badań lekarskich.

W trakcie posiedzenia omówiono kierunki działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń w środowisku pracy w branży górniczej na terenie województwa śląskiego, a także najistotniejsze problemy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w odniesieniu do zakresu działania zarówno Państwowej Inspekcji Pracy, jak i Wyższego Urzędu Górniczego.

W posiedzeniu Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Jan Wojtyła – Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Zastępca Przewodniczącego Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach, Członek Rady Ochrony Pracy,
 • Wacław Czerkawski – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
 • Piotr Dobosz – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie,
 • Michał Gawroński – Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 • Rafał Kolano – Radca prawny,
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa – Dziekan Wydziału Górnictwa,
  Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz – Wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Śląsk,
 • Alicja Stefaniak – Dyrektor Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym,
 • Jacek Strączyński – Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”,
 • Małgorzata Szczęsny – Katedra Prawa i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Piotr Wojtacha – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Jacek Zając – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Artykuł dostępny również pod adresem: link