Powołanie w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

24.06.2021

W dniu 24 czerwca 2021 roku Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski powołał Prezesa Zarządu Grupy Amber – Michała Gawrońskiego w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach jako przedstawiciela Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Do głównych celów i zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należą:

  • realizacja zasad partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia
  • zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim
  • prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządowych
  • poprawa jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej

Najistotniejsze informacje dotyczące WRDS w Katowicach, zamieszczane są także na stronie internetowej dialog.slaskie.pl

Serdecznie gratulujemy powołania do Rady oraz życzymy sukcesów!