Śląska Rada Bezpieczeństwa Pracy

01.12.2021

W dniu 01.12.2021 Prezes Grupy Amber Pan Michał Gawroński jako Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich, został powołany przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w skład Śląskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy.

I. Cele Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach:

  • Podejmowanie przez członków Rady działań zmierzających do minimalizowania zagrożeń występujących w środowisku pracy w poszczególnych branżach na terenie województwa śląskiego.
  • Opracowywanie rozwiązań dotyczących poprawy warunków pracy w poszczególnych gałęziach przemysłu na podstawie uwag wniesionych przez członków Rady,
  • Inicjowanie, po przeprowadzeniu konsultacji z członkami Rady, działań mających na celu promowanie tzw. ”dobrych praktyk” w zakresie bezpieczeństwa pracy.

II. Obszar realizacji Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy OIP Katowice obejmuje branże działające na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branż o wysokim wskaźniku wypadkowości.

III. Założeniem Rady są działania zmierzające do podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy, wypracowanie i propagowanie tzw. ”dobrych praktyk” poprzez działania prewencyjno-promocyjne. Priorytetem Rady jest dialog opierający się na wymianie spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych członków Rady.