Śląski Medal Solidarności Społecznej dla Fundacji EKON

18.12.2023

W czwartek 7 grudnia, w Zabrzańskim Gościńcu odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej oraz Gala Świąteczna Loży Katowickiej Business Centre Club. Uroczystość zgromadziła liczną reprezentację śląskiego biznesu oraz przedstawicieli samorządów, regionalnych instytucji, uczelni i organizacji pozarządowych.

Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienia w kategoriach: Cezara Śląskiego Biznesu, Diamentu do Cezara, Złotego Diamentu do Cezara, Diamentu Specjalnego oraz Śląskie Medale Solidarności Społecznej. Fundacja EKON została wyróżniona Śląskim Medalem Solidarności Społecznej.

W ten sposób BCC wyróżnia firmy i organizacje za działalność charytatywną i zaangażowanie społeczne, poświęcające czas na pomoc potrzebującym w naszym regionie, nagrodę odebrał Przewodniczący Rady Fundacji EKON Pan Michał Gawroński.

Fundacja EKON założona w 2015 przez firmę Amber Eco sp. z o.o. – lidera konsultingu środowiskowego na Śląsku. Jest inicjatorem eko – kampanii edukacyjnej, której celem jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Od 2017 roku Fundacja realizuje także projekt Międzynarodowych Konferencji EKON, promujący wdrażanie w Polsce koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Jubileuszowe wydarzenie obyło się 1-2 grudnia br. w Katowicach.

Kolejnym projektem jest „Eko – śniadanie z Ekspertem”. Cykl debat obejmujący między innymi  tematy związane z budową systemu zbierania, odzysku i recykling odpadów, przemysłu 4.0 czy budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Fundacja za zasługi dla Ochrony Środowiska otrzymała najwyższe resortowe odznaczenie od Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska oraz wiele innych wyróżnień od organizacji pozarządowych

W ostatnich latach Fundacja podjęła szereg inicjatyw o charakterze charytatywnym, pomagając osobom w trudnej sytuacji w Ukrainie, jak i dzieciom, będącym w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku Fundacja otwarła Pracownię Informatyczną działającą przy Stowarzyszeniu „Szansa dla Każdego” w Katowicach.

Kolejnym realizowanym projektem jest przekazanie wsparcia finansowego dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w kwocie 50 000,00 PLN na protezę serca dla dzieci.

ZACHĘCAMY DO WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWYCH NASZEJ FUNDACJI EKON, nr konta: 46 1750 0012 0000 0000 3107 9918

Link do pełnej relacji foto na:
https://europerspektywy.eu/swiateczna-gala-lozy-katowickiej-bcc/