Spotkanie Business Point – Sukcesja w firmach rodzinnych

06.05.2024

Ostatnie spotkanie z cyklu Business Point dotyczyło tematyki sukcesji w firmach rodzinnych. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie krótkim wystąpieniem prezesa Grupy Amber, który przedstawił najważniejsze aspekty działalności firmy, dzięki czemu nowi uczestnicy  mogli lepiej poznać istotę i cel spotkań BP.

Tym razem gościem specjalnym był prof. dr hab. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej, polski ekonomista, polityk, ekspert w dziedzinie zarządzania. W trakcie swojego przemówienia prof. Klimek przybliżył zgromadzonym tematykę sukcesji w kontekście długoterminowego sukcesu przedsiębiorstw rodzinnych.

Prelegent podkreślił, że sukcesja nie polega tylko na przekazaniu władzy czy majątku, ale również na przeniesieniu kultury i wartości, które są fundamentem każdego rodzinnego biznesu. Jednym z głównych zagadnień poruszanych przez prof. Klimka był fakt, że sukcesja staje się punktem krytycznym dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Bez właściwie przygotowanych spadkobierców i odpowiednio zorganizowanego procesu sukcesji, firma może stanąć w obliczu poważnych wyzwań związanych z ciągłością działalności i utrzymaniem konkurencyjności na rynku.

W trakcie prezentacji prof. Klimek podzielił się także swoimi obserwacjami dotyczącymi częstych błędów popełnianych w procesie sukcesji oraz strategii radzenia sobie z potencjalnymi wyzwaniami. Jego praktyczne porady i przykłady z życia biznesowego dostarczyły uczestnikom  wartościowych wskazówek i inspiracji. Po części merytorycznej nastąpiła część networkingowa o mniej formalnym charakterze. Uczestnicy mieli okazję bliżej poznać się nawzajem, wymienić doświadczeniami oraz nawiązać potencjalne współprace biznesowe.

Spotkanie z cyklu Business Point z udziałem prof. Klimka było dla uczestników nie tylko okazją do zaznajomienia się z tematyką sukcesji w firmach rodzinnych, ale także stanowiło miejsce wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Wnioski płynące z wystąpienia są źródłem cennej wiedzy dla przedsiębiorców, którzy dążą do zapewnienia trwałości swoich firm w przyszłych pokoleniach.