Spotkanie Business Point: Ubezpieczenia i gwarancje w procesie inwestycji budowlanej

22.05.2024

Grupa Amber zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu Business Point. Tym razem wydarzenie  dedykowane było w szczególności przedstawicielom branży budowlanej i finansowej, gdyż dotyczyło najnowszych trendów i praktyk w zakresie ubezpieczeń budowlanych oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

Spotkanie rozpoczął prezes Grupy Amber omawiając profil działalności firmy. W swoim przemówieniu przedstawił kluczowe projekty realizowane na przestrzeni lat oraz podzielił się najnowszymi osiągnięciami i planami na przyszłość.

Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy GrECo Polska. Pierwszą prelekcję pt. „Ubezpieczenia budowlane w pigułce na bazie przykładowych szkód” poprowadziła Anna Kowalska – Osuch. Prelegentka podkreśliła znaczenie ubezpieczeń w kontekście ochrony przed ryzykiem budowlanym na przykładzie konkretnych szkód, jakie mogą wystąpić podczas realizacji projektów budowlanych. Swoim wystąpieniem mówczyni wskazała, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie inwestycji, aby minimalizować straty finansowe i operacyjne.

Kolejną część spotkania poprowadziła Marta Piłatowicz, koncentrując się na gwarancjach ubezpieczeniowych w procesie inwestycji budowlanej. Ten wykład dostarczył uczestnikom kompleksowych informacji na temat różnych rodzajów gwarancji, ich roli w zabezpieczaniu finansowym inwestycji oraz procedur związanych z ich uzyskiwaniem. Prowadząca zwróciła uwagę na znaczenie gwarancji jako narzędzia ochrony interesów zarówno inwestorów, jak i wykonawców, co stanowi kluczowy aspekt dla zapewnienia stabilności finansowej i prawnej projektów budowlanych.

Po wystąpieniach uczestnicy mieli możliwość zadania szczegółowych pytań i dyskusji na temat poruszonych zagadnień. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Cykl spotkań Business Point to inicjatywa, która przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności biznesowej. Dzięki prezentacjom, eksperckim prelekcjom, możliwości networkingu oraz wspieraniu współpracy między przedsiębiorstwami, uczestnicy mogą czerpać korzyści zarówno w wymiarze szkoleniowym, jak i praktycznym. Każde spotkanie jest krokiem w kierunku budowania silniejszego, bardziej zintegrowanego i dynamicznego środowiska biznesowego.