Spotkanie Klubu Business Point – Biznesowa Ocena Ryzyka

10.11.2023

W dniu 08.11.2023 w Hotelu Monopol w Katowicach odbyło się spotkanie Klubu Business Point.

Business Point to cykl spotkań dla przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek centralnych oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, współpracujących z Grupą Amber lub jej organizacjami zależnymi. Celem jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników klubu, wsparcie w procesie transformacji energetycznej i wdrażaniu nowych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Dodatkowo przedstawiciele eKomitetu Doradczego przy Fundacji Ekon przekazują wiedzę z zakresu eko-technologii, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz skutecznie wpływają na poprawę wydajności procesów biznesowych wśród naszych Partnerów poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań.

Goście zostali przywitani przez Prezesa Grupy Amber Pana Michała Gawrońskiego, który przedstawił misję, cele i strategię Grupy.

Następnie prelekcję pt.: „Biznesowa Ocena Ryzyka (Business Judgement Rule) Ochrona przed zarzutem niegospodarności” poprowadził dr Remigiusz Stanek, Radca Prawny, Partner, STANEK LEGAL Hrymak-Stanek sp.k.

Podczas wydarzenia omówiono między innymi aspekty dotyczące ochrony prawnej członków zarządu przed zarzutem niegospodarności.

Ponadto omówiono poniższe zagadnienia:

 • pojęcie niegospodarności, pozostałe rodzaje odpowiedzialności (odpowiedzialność administracyjna, cywilna) i zmian prawnych jakie zaszły od 1 października 2023 roku,
 • podwyższona granica odpowiedzialności karnej,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu wobec spółki,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za zobowiązania podatkowe,
 • Biznesowa Ocena Ryzyka,
 • zastosowanie Biznesowej Oceny Ryzyka,
 • wyroki sądów karnych,
 • przestępstwa skarbowe,
 • procedura Biznesowej Oceny Ryzyka ( należytej staranności),
 • funkcja ochronna Biznesowej Oceny Ryzyka w postępowaniach karnych – skarbowych,
 • procedura Biznesowej Oceny Ryzyka w sprawach z odpowiedzialności członków zarządu wobec Spółki,
 • funkcja ochronna członka zarządu w sprawach z powództwa Spółki.

Spotkanie zakończyła dyskusja z udziałem uczestników debaty. A samo wydarzenie było zwieńczeniem działalności Klubu Business Point w 2023 roku i preludium do organizowanej przez Grupę Amber oraz Śląską Federację Przedsiębiorców Polskich
V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero, która odbędzie się 1-2 grudnia 2023 roku w Katowicach