Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy

27.11.2021

Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz ze Związkiem Pracodawców Mentor Biznesu zorganizowały w dniu 29.11.2021 w Poznaniu, kolejne spotkanie na najwyższym szczeblu z urzędnikami polskiej polityki i administracji.

Grupa Amber, która jest regionalnym biurem FPP w województwie śląskim, wzięła aktywny udział w wydarzeniu, którego tematami były:

  • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli przedsiębiorców w 2022 roku,
  • Określenie przestrzeni możliwej współpracy reprezentacji przedsiębiorców z Państwową Inspekcją Pracy,

Gośćmi spotkania byli:

  • Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, 
  • Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy,
  • Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu:
    Paweł Ciemny – Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu
  • Tomasz Gajdziński, Zastępca OIP do spraw prawno – organizacyjnych,
  • Michał Wyszkowski, Zastępca OIP do spraw nadzoru,
  • Arkadiusz Pączka – Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.