22 Marca 2019

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Kampania EKON oraz Amber Eco po raz kolejny podjęła działania propagujące budowanie świadomości z zakresu ochrony środowiska i właściwego postępowania z wytworzonymi odpadami.

22 marca 2019 r. w Sosnowcu zorganizowano szkolenie z zakresu przepisów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Przedsiębiorców prowadzących działalność usługową.

Dziękujemy za współpracę.