Tramwaje z misją: edukacja o PSZOK-ach na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

03.07.2024

Fundacja EKON we współpracy z SARPI Veolia rozpoczyna nową kampanię informacyjno – edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska na temat Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach tej inicjatywy od 1 lipca br. w tramwajach kursujących po miastach na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się specjalnie przygotowane plakaty informacyjne.

Na plakatach zamieszczonych w tramwajach znajdują się ogólne informacje na temat PSZOK-ów oraz lista odpadów, które można tam dostarczyć.  Aby ułatwić mieszkańcom znalezienie najbliższego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na plakatach umieszczony jest kod QR. Po zeskanowaniu kodu za pomocą smartfona, pasażerowie zostaną przekierowani na stronę internetową, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat lokalizacji PSZOK-ów w ich miejscowości.

Fundacja EKON i Sarpi Veolia od wielu lat współpracują na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.  Niniejsza współpraca przyczyniła się do tworzenia licznych projektów, które przyniosły wymierne korzyści dla społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego. Najnowsza kampania w tramwajach to kolejny etap wspólnej misji promowania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania odpadami.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w kampanii i korzystania z dostępnych informacji, aby wspólnie dbać o czystość i zdrowie naszego otoczenia!