TRZECIE SPOTKANIE KLUBU GRUPY AMBER – BUSINESS POINT

24.11.2021

W dniu 24.11.2021 w siedzibie Grupy Amber w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Klubu Business Point przygotowane przy współpracy ze Śląskim Regionem Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Spotkanie dotyczyło „Ubezpieczenia odpowiedzialności Władz Spółki”. Prelegentem był Radca Prawny, Wiceprezes Amber Risk Sp. z o.o. Pan Piotr Rapusta.  

Poruszone zostały tematy, które pogłębiły świadomość uczestników w zakresie istnienia dużego ryzyka związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

W zakresie odpowiedzialności prawnej wskazano narzędzia umożliwiające ochronę i zabezpieczenie osób, które zajmują kierownicze stanowiska oraz mają faktyczną możliwość wpływania na zachowania rynkowe danego przedsiębiorcy.

Business Point to cykl spotkań dla przedsiębiorców z segmentu małych i średnich firm zrzeszonych w Izbie Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK oraz będącymi Partnerami Grupy Amber.