28 czerwca 2018

UDZIAŁ W „GIEŁDZIE TECHNOLOGICZNEJ SOI- GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO”


W dniu 28 czerwca 2018 roku w Krakowie Fundacja EKON miała zaszczyt uczestniczyć w „GIEŁDZIE TECHNOLOGICZNEJ SOI- GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO” jako partner merytoryczny wydarzenia.

W spotkaniu brali udział min.:

  • IATI- Instytut Autostrada Technologii i Innowacji,
  • AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice,
  • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu SOI- Sieci Otwartych Technologii polegającego na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach.

Program dedykowany przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W roli prelegenta reprezentującego Fundację Ekon wystąpił Pan Michał Gawroński.

Tematem wystąpienia był :„Recykling w przedsiębiorstwie produkcyjnym”.

Prezentacja miała na celu uświadomienie jak ważna jest zmiana podejścia przedsiębiorców do problemu gospodarki odpadami i recyklingu, wskazanie podstawowego kierunku zmian, określenie priorytetów.

 Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów na rynku, w tym producentów niebawem nie będzie tylko dobrą wolą, ale obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Przedsiębiorcy będą musieli istotnie zmienić swoje modele biznesowe, sposób prowadzenia biznesu. Istotnie musi zmienić się świadomość.

Zanim produkt stanie się odpadem, wcześniej jest on projektowany, wytwarzany. 
Na tych etapach podejmowane są kluczowe decyzje, które będą potem determinowały możliwość zebrania odpadu z rynku a także koszt recyklingu, czy też przygotowania do ponownego użycia.

Galeria