V Międzynarodowa Konferencja EKON eco5.zero

11.12.2023

W dniach 1-2 grudnia 2023 roku w Katowicach w Hotelu Monopol *****, Fundacja EKON przy współpracy z Grupą Amber, Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” zorganizowała V Międzynarodową Konferencję EKON eco5.zero.

Piąta, jubileuszowa edycja Konferencji eco5.zero jest kontynuacją organizowanych przez Fundację EKON wydarzeń popularyzujących model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,  opisujące zmiany na wielu płaszczyznach życia, m.in. gospodarki, prawa, ochrony środowiska czy naszych codziennych zachowań.

Program tegorocznego wydarzenia zakładał cykl debat branżowych, które będą głównymi nurtami zmian polityczno – gospodarczych w najbliższych latach:

 • Europejski Zielony Ład,
 • Energia i Przemysł 5.0,
 • Work – Life Balance.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Prezes Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich Michał Gawroński wraz z Wiceprzewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiuszem Pączką.

W imieniu gospodarza miasta, uczestników powitał Prezydent Katowic Marcin Krupa, a następnie prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor Politechniki Śląskiej, Wiktor Pawlik – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach, Leszek Boniewski – Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach, Gen. Mieczysław Bieniek – były Zastępcą Dowódcy Strategicznego NATO.

Następnie odbyły się trzy panele tematyczne, prowadzone pod przewodnictwem doświadczonych moderatorów a udział w nich wzięli uznani eksperci w danych dziedzinach:

DEBATA I –  „EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”. Moderator dr Marta Adamczyk, Rektor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

W debacie udział wzięli:

 • Ewa Glaba — Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Autorka publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów;
 • dr Małgorzata Falencka – Jabłońska — Przewodnicząca Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej;
 • dr Anna Jamroziak – Bereza — Komplementariusz AJB Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Mediator przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
 • dr Marek Goleń – Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • dr Krzysztof Filipek – Wykładowca Akademii WSB, Biegły Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych;
 • Damian Kołakowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Specjalista do spraw gospodarki komunalnej.

DEBATA II – „ENERGIA I PRZEMYSŁ 5.0”. Moderator Wiktor Pawlik, Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach, Wiceprezes Stowarzyszenia Pro Silesia Biznes – Nauka – Samorząd, Członek Komitetu Inwestycyjnego „Inkubator Innowacyjności”

W debacie udział wzięli:

 • prof. dr hab. inż. Adam Zieliński – Dyrektor w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, autor i współautor ponad 400 prac badawczych i ekspertyz zrealizowanych na bezpośrednie zlecenie przemysłu energetycznego i petrochemicznego;
 • prof. dr hab.inż. Marek Gzik Dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Biomechatroniki – Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej;
 • dr hab. Krzysztof Zamasz Członek Zarządu Grupa Veolia w Polsce Prezes Zarządu „Nowej Energii” dla Łodzi Członek Zarządu EFI Luma Holding, Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej i Akademii WSB;
 • dr inż. Artur Pollak Założyciel Apa Group. Menedżer międzynarodowych projektów „Przemysł 4.0”;
 • prof. dr hab. Zygmunt Łukaszczyk,  Wiceprzewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Laureat nagrody Zielonego Czeku WFOŚIGW.

DEBATA III – „WORK-LIFE BALANCE”. Moderator prof. dr Grażyna Spytek – Bandurska Ekspert prawa pracy przy Federacji Przedsiębiorców Polskich, Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W debacie udział wzięli:

 • Beata Drzazga- Właścicielka Betamed S.A., Drzazga Clinik, ekspert w zarządzaniu, ceniona prelegentka na konferencjach ekonomicznych i medycznych, autorka tekstów biznesowych dla przedsiębiorców, inspiruje i doradza innym w prowadzeniu biznesu, zajmuje się także działalnością charytatywną, filantrop, współautorka prac naukowych z dziedziny ochrony zdrowia;
 • dr Jan Sarna – Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Współorganizator prestiżowych koncertów „Serce za serce”;
 • Danuta Protasewicz – Odpowiedzialna za aktywność oddziałów Grafton Recruitment, Doradza w zakresie pozyskiwania talentów firmom z sektora produkcji, inżynierii, IT oraz nowoczesnych centrów biznesowych, Key Account Manager w obszarze zarządzania długotrwałą relacją z klientem;
 • Edyta Olbryś – Psycholog, rekrutant pracowników do zespołów biznesowych, Autor projektów szkoleniowych: „Wypalenie zawodowe”, „Odporność psychiczna”;
 • Małgorzata Szczęsny – Ekspert z zakresu prawa pracy i prawa medycznego, Nauczyciel akademicki na UE w Katowicach,  Członek Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach;
 • Zbigniew Pawlak – Międzynarodowy konsultant, znawca kultury Wschodu, Autor poradnika biznesowego „Wschodnie DNA”, Członek Królewskiego Towarzystwa Spraw Azjatyckich w Londynie.

Celem każdej z debat było omówienie paradygmatu powyższych tematów i znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania. Prelegenci przekonali uczestników Konferencji jak ważne jest budowanie polityki zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja wiedzy z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu i gospodarki odpadami, budowa właściwych postaw  w społeczeństwie oraz rozwój daleko idących zmian zachowań na proekologiczne.

Część merytoryczną podsumowali: Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Prezes Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich Michał Gawroński, Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka, dr Remigiusz Stanek, Beata Drzazga, Kazimierz Poznański, oraz prof. dr hab. inż. Marek Gzik.

Po części merytorycznej Konferencji odbyła się uroczysta gala, podczas której Prezes Fundacji EKON, Pani Joanna Gawrońska wraz z Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Panem Janem Sarną podpisali Porozumienie deklarujące przekazanie wsparcia finansowego w kwocie 50 000,00 PLN na protezę serca dla dzieci.

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich reprezentuje interesy przedsiębiorstw, bezustannie dążąc do poprawy funkcjonowania polskich firm w kraju i za granicą. Widząc potrzebę zbliżania do siebie środowisk biznesowych podpisano porozumienia o współpracy z:

 • Regionalną Izbą Przemysłowo- Handlową w Gliwicach, porozumienie podpisał Pan Prezydent Izby Wiktor Pawlik,
 • ISACA Katowice- Stowarzyszenie audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych, porozumienie podpisał Pan Prezes Stowarzyszenia Adam Mizerski.

Następnie Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Prezes Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich Pan Michał Gawroński wręczył nagrody Grupy Amber „Zasłużony dla środowiska”, dla najwybitniejszych firm, które zasłużyły się w ochronie przyrody, recyklingu i wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.

Statuetka jest unikatowym projektem na 10-lecie Grupy Amber symbolizującym naszą troskę   i zobowiązanie ludzkości do ochrony zasobów naturalnych Ziemi dla przyszłych pokoleń.

Dotychczas Grupa Amber uhonorowała prawie 100 firm za ich zasługi na rzecz ochrony środowiska. Podczas uroczystej gali eco5.zero nagrodę „Zasłużony dla środowiska” otrzymali:

 • GRUPA VEOLIA- za optymalizację procesów zarządzania zasobami naturalnymi;
 • PETECKI – za produkcję okien i drzwi z najlepszymi współczynnikami izolacji termicznej i akustycznej;
 • APA GROUP – za innowacyjne projekty dotyczące optymalizacji procesów energetycznych;
 • FORTUNA – GRUPA POLMLEK – za wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych oraz budowę systemu krajowego recyklingu opakowań.

Radna Sejmiku Śląskiego Pani Alina Bednarz wręczyła Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego Panu dr Andreasowi Miele – Prezesowi firmy Global Cosmed S.A. Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

Fundacja EKON, Grupa Amber & Partnerzy oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich odznaczyły Medalami 5-lecia za wieloletnią współpracę.

 • Arkadiusz Pączka-  Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego, członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju.
 • Kazimierz Poznański- Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.
 • Wiktor Pawlik – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wiceprezes Stowarzyszenia Pro Silesia Biznes – Nauka- Samorząd. Członek Komitetu Inwestycyjnego „Inkubator Innowacyjności”
 • Dr Jan Sarna- Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi. Współorganizator prestiżowych koncertów „Serce za serce”
 • Prof. dr hab. Jan Klimek- Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego w Brukseli.
 • Płk. Tadeusz Koczkowski – Od 20 lat wspiera rozwój i bezpieczeństwo biznesu. Aktywny członek Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG). Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Dr Mariusz Cieśla- Przewodniczący Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 • Marlena Prusaczyk – Grabowicz – Właścicielka firmy Stan-Mar.
 • Piotr Jankowski – Gubernator Rotary Polska w kadencji 2022-2023.
 • Ranko Tomovic- Konsul Honorowy Republiki Serbii
 • Ewa Glaba- Autorka publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów. Współautorka kampanii ekologicznych o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych.
 • Tomasz Siewierski BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A. za kompleksowe rozliczenie opakowań wielomateriałowych i niebezpiecznych, wypełnienie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, wsparcie merytoryczne w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami.
 • Dr Małgorzata Falencka – Jabłońska – Przewodnicząca Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej, Autorka ponad 100 publikacji naukowych polskich i zagranicznych.
 • Józef Zawadzki – Od 2010 Radny Rady Miasta Katowice, członek Komisji Edukacji, Infrastruktury i Środowiska, Polityki Społecznej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Górniczej.
 • Andrzej Gawłowski- Niezależny ekspert, menadżer gospodarki odpadami, a także przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Aktywny publicysta i panelista.
 • Aneta Franczak – Dyrektor Oddziału Nycz Intertrade Sp. z o.o. Ekspert ds. odpadów niebezpiecznych.

Grupa Amber wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wręczyła wyróżnienia Lidera Bezpieczeństwa Ekologicznego Kraju oraz Pierścienie Patrioty oraz osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska.

Lider Bezpieczeństwa Ekologicznego Kraju oraz szablę oficerską otrzymali:

 • Wojciech Brochwicz – Lewiński – Wiceminister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Główny Geolog Kraju, Specjalista w zakresie geologii środowiskowej,
 • Marek Haliniak – Specjalista ochrony środowiska, były Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Pierścienie Patrioty otrzymali:

 • Roberto Aloi – włoski przedsiębiorca i winiarz,
 • Witold Rosa – polski przedsiębiorca, współzałożyciel spółki Zakłady Usługowe EZT S.A.

Całość tegorocznej Konferencji uświetnił swoim występem wspaniały zespół FEEL.

Drugiego dnia V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero zorganizowano warsztaty dla przedsiębiorców, poświęcone tematowi cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Partnerem warsztatów było Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego & ISACA Katowice Chapter.

Konferencja EKON jest platformą dającą możliwość budowania wizerunku CSR dla organizacji, budowania relacji biznesowych przy wsparciu otoczenia Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, Grupy Amber oraz ich Partnerów.

Kolejna edycja Konferencji odbędzie się 29-30 listopada 2024 roku.