WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU PIGE W KATOWICACH

26.04.2022

Wielkie wydarzenie jakim była tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego stało się okazją do zwołania wyjazdowego posiedzenia Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Katowicach w dniu 26 kwietnia br.

Posiedzeniu przewodniczył prezes PIGE Krzysztof Zaręba a o stronę organizacyjną perfekcyjnie zadbali jego gospodarze czyli prezes Grupy Amber Michał Gawroński wraz zespołem.

Czas i miejsce spotkania pozwoliły na wzięcie w nim udziału przez członków PIGE ze Śląska jak i gości – przewodniczącego Rady Polskiej Izby Ekologii, b. ministra Jerzego Swatonia, wieloletniego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i wojewody Lechosława Jarzębskiego i innych osób o szczególnych zasługach dla ekologii nie tylko tego regionu. Zdecydowało to o tym, że pierwsza część posiedzenia była aktualnym problemom ochrony środowiska województwa śląskiego. Dyskusja, którą otworzył prezes Michał Gawroński, skoncentrowała się głównie na podsumowaniu doświadczeń i poszukiwaniu efektywnych metod remediacji i rekultywacji terenów przemysłowych, wprowadzania OZE czy też polepszania zaopatrzenia aglomeracji śląskiej w wodę, włącznie z lepszym wykorzystaniem słodkich wód kopalnianych.

W dalszej części posiedzenia dr Anna Sapota z firmy TOMRA-uczestniczka Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przedstawiła zebranym stan gospodarki w obiegu zamkniętym i recyklingu materiałowego, w wieloaspektowym ujęciu: ochrony środowiska, ekonomii a zwłaszcza procesów legislacyjnych w tym zakresie i  zobowiązań Polski względem UE. Kolejne wystąpienie dr Wiktora Parola z PAN dotyczące energetyki jądrowej w ujęciu „faktów i mitów”, stanowiło wstęp do ożywionej i wieloaspektowej dyskusji o priorytetach oraz wyzwaniach dla ochrony środowiska dziś i w przyszłości.

Niezwykle istotnym punktem obrad, było omówienie stanu przygotowań do Jubileuszu XXV-lecia PIGE, którego uroczystości zaplanowano na 21 września br.,  w Warszawie.