XIV edycja targów ProMaTap 2020 EXPO Łódź

14-16.10.2020

W dniach 14 – 16 października 2020 r. Grupa Amber wzięła udział w prestiżowym spotkaniu jakim była 14 edycja ProMaTap 2020.

Coroczna konferencja ma charakter wystawienniczo-seminaryjny i jej głównym celem jest zrzeszenie dostawców technologii, maszyn, urządzeń, jak i producentów mebli tapicerowanych, materiałów i dodatków.

Tematem przewodnim 14-stej edycji targów było: „Jak projektować, jak wytwarzać, jak sprzedawać”.

Podczas wydarzenia odbyły się liczne seminaria i wykłady, które poruszały zagadnienia nie tylko ściśle związane z branżą meblarską, ale również omawiane były tematy o ekologicznych rozwiązaniach w procesie produkcyjnym.

Jednym z prelegentów był Przewodniczący Rady Fundacji EKON Pan Michał Gawroński, który wygłosił prelekcję dotyczącą „Gospodarki Zasobooszczędnej w Przemyśle Meblowym i Materacowym”. Przedstawiciele branży meblarskiej dowiedzieli się jak duży problem stanowią odpady i jak ważna jest gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie.

W ramach udziału w wydarzeniu rozpowszechnione zostały materiały promujące Grupę Amber jak i Kampanie Ekon wraz z materiałami edukacyjnymi.