XXV-lecie PIGE „EKOROZWÓJ”

21.09.2022

W dniu 21.09.2022 w Pałacu Staszica PAN w Warszawie odbyła się Gala XXV- lecia działalności Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” połączona z XVI edycją Konkursu „Zielony Laur”.

Patronatem Honorowym Gali byli:

 • Wicepremier – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Minister Klimatu i Środowiska,
 • Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
 • Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska,
 • Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Prezes Banku Ochrony Środowiska.

Gości Gali powitał Przewodniczący PIGE Pan Krzysztof Zaręba, który przypomniał historię działalności Izby, oraz odebrał gratulację od Pana Senatora Zdzisława Pupy oraz Prezesa Zarządu Orlen Eco Pana Krzysztofa Iwanickiego.

 • Senator Zdzisław Pupa,
 • Senator Jadwiga Rotnicka,
 • Senator Alicja Zając,
 • Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann,
 • Profesor dr Józef Kozioł,
 • Pan Andrzej Gajewski,
 • Pan Romuald Bogusz,
 • Pan Tadeusz Grabowski,
 • Pan doktor Zbigniew Grzegorzewski,
 • Pan Romuald Kulig.

Medalami zostali również odznaczeni członkowie obecnie urzędującego Zarządu.

 • Senator Zdzisław Pupa,
 • Senator Jadwiga Rotnicka,
 • Senator Alicja Zając,
 • Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann,
 • Profesor dr Józef Kozioł,
 • Pan Andrzej Gajewski,
 • Pan Romuald Bogusz,
 • Pan Tadeusz Grabowski,
 • Pan doktor Zbigniew Grzegorzewski,
 • Pan Romuald Kulig.

Drugą częścią uroczystej gali było przyznanie Nagrody „Zielony Laur”.

Nagrody indywidualne zostały przyznane osobą za wkład w ochronę środowiska oraz firmy i samorządy realizujące programy i inwestycje proekologiczne.

Laureatami zostali:

 • Pani Senator prof. Jadwiga Rotnicka- Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP za wkład w prawną ochronę środowiska;
 • Pani Senator Alicja Zając- Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP za wkład w prawną ochronę środowiska;
 • Pan dr Andrzej Szteliga- Długoletni Minister Pełnomocny- Radca Handlowy Ambasady RP we Francji, za efekty rozwoju współpracy międzynarodowej;
 • KGHM Polska Miedź S.A. za zrealizowanie instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi „Legnica”;
 • Gmina Solina Wójt Adam Piątkowski, za ochronę jakości wody zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego poprzez realizację wielu zadań z gospodarki wodno-ściekowej;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Prezes Stanisław Drzewiecki- za budowę oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i jej dostosowanie do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy;
 • Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Prezes Beata Wiśniewska za realizację optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji białostockiej;
 • Eko Partnerzy Sp. z o.o. Warszawa Prezes Artur Rypina za wdrożenie nowoczesnej technologii hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków wraz z monitoringiem oczyszczania powietrza;
 • Gmina Teresin Wójt Marek Olechowski za zrealizowanie zaopatrzenia w wodę miejscowości Teresina, Paprotni, Gaju i Piasecznicy;
 • Wodociągi Płockie Prezes Andrzej Wiśniewski za budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami wody czystej, dwoma zbiornikami wody surowej oraz zbiornikiem wód popłucznych;
 • Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Prezes dr inż. Tadeusz Rzepecki za regionalną gospodarkę osadami ściekowymina terenie wschodniej Małopolskie i zachodniego Podkarpacia;
 • Gmina Jarocin, Burmistrz Adam Pawlicki za rozbudowę „Wielkopolskiego Centrum Recyklingu” Sp. z o.o. w Jarocinie;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu- Prezes Edward Żołdakiewicz, kierownik inwestycji Elżbieta Jurczak za przebudowę i modernizację dwóch SUW w oparciu o dwustopniowy proces filtracji na filtrach ciśnieniowych Culligana ze złożem piaskowym i katalitycznym oraz układem zmiękczania wody za pomocą odwróconej osmozy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i raz jeszcze przekazujemy wyrazy uznania! 

Polskia Izba Gospodarcza „Ekorozwój” została Partnerem IV Międzynarodowej Konferencji EKON: eco4.zero odbywającej się w dniach 25-26 listopada 2022 w Katowicach w Hotelu Monopol *****.