ZEBRANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W KATOWICACH

11.12.2023

W dniu 28 listopada 2023 w Katowicach obradował zespół problemowy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do spraw związanych z odpadami.

Reprezentując pracodawców z ramienia Federacji Przedsiębiorców Polskich funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, w zespole problemowym ds. związanych z odpadami pełni Pan Michał Gawroński – Prezes Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz GA&P.

Tematem przewodnim obrad był problem nielegalnych składowisk odpadów na terenach gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zagadnienie zreferował Prezydent Gliwic, Pan Adam Neumann, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W sierpniu 2023 r. na wniosek Miasta Gliwice ŚZGiP rozeznał skalę problemu występowania nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych wśród gmin członkowskich, przeprowadzając ankietę. Liczby są zatrważające, a skala występowania problemu bardzo duża. Z przeprowadzonych badań wynika, że łączna liczba nielegalnych składowisk w 50 gminach, które udzieliły odpowiedzi wynosi 158. Dane zebrane w ramach badania zostały przedstawione podczas posiedzenia Zespołu. Szczególnie problematyczne dla samorządów lokalnych jest występowanie składowisk odpadów niebezpiecznych na prywatnych działkach.

Omówiono również możliwości dofinansowania likwidacji tzw. nielegalnych składowisk odpadów w ustawowym trybie wykonania zastępczego przez gminy, na terenie których się one znajdują, ponieważ koszty związane z ich likwidacją to ogromne nakłady finansowe.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach działa od 2015 roku, a przedmiotem jej działania jest:

  • prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno – gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim;
  • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno – gospodarczych w województwie śląskim, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej.