Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – wyzwanie i szansa

27.09.2021

Grupa Amber przy współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich, zorganizowała Seminarium pt. ”Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – wyzwanie i szansa”.

Tematami podjętymi podczas spotkania były wyzwania związane z koniecznością implementacji wielu dyrektyw unijnych mających na celu rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, zmiany systemów gospodarowania odpadami oraz ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych.  

Obecnie promowana jest na świecie gospodarka zasobooszczędna, gdzie najistotniejszym elementem jest rozwój efektywnych metod odzysku materiałowego, które maksymalizują wykorzystanie odpadów jako zasobów. Jedną z największych szans jest możliwość stworzenia nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania odpadami oraz zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych poprzez stworzenie nowych mocy recyklingowych w Polsce.  


Dokumenty do pobrania: