Konferencja Akademii Górnośląskiej pt. „ Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

19.12.2023

W dniu 7 grudnia 2023 w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyła się Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”. Firmy rodzinne istnieją na polskim rynku od zawsze i stanowią znaczącą część polskiej gospodarki oraz zdecydowaną większość przedsiębiorstw w ramach sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Reprezentując interesy przedsiębiorców oraz dążąc do poprawy funkcjonowania polskich firm w kraju i za granicą poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej, Grupa Amber&Partnerzy oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich objęły Honorowy Patronat nad wydarzeniem.

Troska o przedsiębiorców to nie jest tylko troska o wybraną, wąską grupę społeczną. Sprawne dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa to nie tylko miejsca pracy, ale także lepsze rozwiązania dla pracowników, czyli bezpośrednio – każdego z zatrudnionych Polaków.

Konferencję otworzyła dr Marta Adamczyk, JM Rektor Akademii Górnośląskiej. Wykład wprowadzający pt. „Dziedzictwo przeszłości w kontekście przyszłości firmy rodzinnej” wygłosił prof. dr hab. Jan Klimek – profesor w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Klimek podzielił się praktycznymi spostrzeżeniami na temat budowania przyszłości w firmach rodzinnych. Podkreślił, iż firmy rodzinne muszą znaleźć równowagę między zachowaniem tradycyjnych wartości, a przyjęciem nowych technologii i trendów. Warto zaznaczyć, iż Profesor, będący Członkiem Rady Programowej Fundacji EKON, został uhonorowany Medalem podczas V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero.

W pierwszej części konferencji swoje prelekcje przedstawili: dr Barbara Rychta – wykładowca w Katedrze Zarządzania i Marketingu Akademii Górnośląskiej,  Michał Zwyrtek – CFO w APA Group oraz partner w Zwyrtek & Wspólnicy,  Marcin Frank – Partner w Zwyrtek & Wspólnicy. Eksperci omówili kluczowe kwestie związane z sukcesją w biznesie, która dotyczy większości firm rodzinnych. Przedstawili kluczowe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem rodzinnym, dziedziczeniem oraz prawnymi i psychologicznymi aspektami sukcesji. Zwrócili również uwagę na wady i zalety instytucji fundacji rodzinnej, która nie tylko daje pewne możliwości, ale również dylematy i wyzwania, z których należy sobie zdawać sprawę przed sięgnięciem po to rozwiązanie.

Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mogli podzielić się doświadczeniami oraz wyzwaniami z jakimi mierzy się prowadzenie firm rodzinnych.