OTWARCIE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ PRZY STOWARZYSZENIU „SZANSA DLA KAŻDEGO”

05.10.2023

W dniu 5 października 2023 roku w Katowicach odbyło się uroczyste Otwarcie Pracowni Informatycznej działającej przy Stowarzyszeniu „Szansa dla Każdego” w Katowicach.

Zgodnie z deklaracją złożoną podczas ubiegłorocznej IV Międzynarodowej Konferencji EKON eco4.zero, która odbyła się w Katowicach w dniach 25-26 listopada 2022 roku (link do relacji), oraz na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Fundacją EKON a Stowarzyszeniem „Szansa dla Każdego”, Fundacja EKON przekazała środki pieniężne na przebudowę i na wyposażenie pracowni informatycznej.

Celem porozumienia jest zaangażowanie się stron w działania dobroczynne i charytatywne, których adresatami są dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz osoby z niepełnosprawnościami  Pracownia została wyposażona w stanowiska komputerowe. Podopieczni placówki mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu komputerowego, konsoli do gier najnowszej generacji oraz okularów VR. Oprogramowaniem i zabezpieczeniem komputerów zajęła się firma Amber IT.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wiceprezydent Katowic- Mariusz Skiba, Wiceprezydent Katowic- Jerzy Woźniak, Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Prezes Grupy Amber &Partnerzy- Michał Gawroński, Prezes stowarzyszenia „Szansa dla Każdego” Krzysztof Śnioszek, Radny Miasta Katowice- Józef Zawadzki.

Wśród gości znaleźli się między innymi:

  • Małgorzata Moryń – Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Urząd Miasta Katowice,
  • Elżbieta Solska – Kuchciak – Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli – Urząd Miasta Katowice,
  • Dorota Zawierucha – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach,
  • Piotr Jarocki – Wicedyrektor – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Katowicach,

Fundacja EKON prowadzi wiele ogólnopolskich, jak i zagranicznych akcji pomocowych, współpracuje z wieloma firmami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.

Dzięki nowocześnie wyposażonej pracowni wychowankowie Stowarzyszenia realizują programy przeznaczone m.in. dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej, które z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do wiedzy, edukacji czy kultury. Z nowoczesnego sprzętu skorzysta młodzież podnosząc swoje umiejętności IT, kształtując kreatywność, logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole.

Wyposażenie pracowni to pierwszy krok, aby wyrównać szanse młodych ludzi, kolejnym będzie zorganizowanie przez firmę Amber IT szkoleń informatycznych dla podopiecznych placówki.

Przewodniczący Rady Fundacji oświadczył, iż podsumowanie z działań Fundacji EKON na rzecz podpisanego porozumienia nastąpi w trakcie Gali na kolejnej, już V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2023 roku w Katowicach w Hotelu Monopol, na którą serdecznie zapraszamy (szczegóły i zapisy na: www.eco5zero.pl).