XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa

04.12.2023

W dniu 27 listopada 2023 roku w Katowicach odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa z cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Tematem przewodnim była „Kontrola podatkowa czy kontrola podatnika”. Wydarzenie zorganizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Pierwszą część rozpoczął wykład prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt. „Czy należy likwidować kontrolę podatkową?”, w ramach tego panelu referaty wygłosili: prof. dr hab. Jolanta Iwin – Garzyńska Uniwersytet Szczeciński „Czy z istoty podatku wynika istota kontroli podatnika”; dr Krzysztof Radzikowski, Uniwersytet Warszawski „Nowe obowiązki ewidencyjne: JPK i MDR a kontrola podatkowa”; dr Katarzyna Feldo „Niewspółmierność środków zabezpieczających stosowanych przez organy władzy publicznej w stosunku do podatników”; dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH „Ciężar dowodu w postępowaniu dotyczącym unikania opodatkowania”.

Drugi panel dyskusyjny skupiony był na tematyce „Kontroli podatkowej w oczach przedsiębiorców”. Prelegentem tej części był Prezes Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich Pan Michał Gawroński, który podkreślił, iż przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób dowolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

Prowadzący zwrócił uwagę na aspekt przyjaznej interpretacji przepisów, która powinna polegać na tym, że w przypadku pojawienia się wątpliwości, organy administracji państwowej nie będą mogły rozstrzygać ich na niekorzyść przedsiębiorców. Jeżeli nie będzie można ustalić czy przedsiębiorca działał zgodnie z prawem, konieczne będzie założenie że tak było. Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

Niezbędnym jest również powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który może wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich, widząc potrzebę zbliżania do siebie środowiska przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej, zadeklarowała wspólnie ze Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych realizację przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, w tym konferencji i spotkań, a także podnoszenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego wśród przedsiębiorców. Podpisanie porozumienia miało miejsce podczas spotkania Business Point 5 kwietnia 2023 roku w Katowicach.

Federacja Przedsiębiorców Polskich w 10 punktowym Dekalogu Przedsiębiorcy zaznacza, iż system podatkowy powinien być sprawiedliwy i czytelny. Biorąc pod uwagę aktualność i złożoność problemów poruszanych w czasie konferencji, należy uznać, że nie było to ostatnie spotkanie poświęcone tej problematyce, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi zmian podatkowych.

Foto – KIDP Oddział Śląsk
https://slaski.kidp.pl/galerie/konferencje/xxi-ogolnopolska-konferencja-podatkowa